KYUSHU IBUSUKI แฟนตาซีเกาะใต้ 7วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)

สถานที่ทัวร์:
ญี่ปุ่น Japan คิวชู Kyushu
ระยะเวลา:
7 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿0
สายการบิน
Thai Airways International

KYUSHU IBUSUKI แฟนตาซีเกาะใต้ 7วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)7 วัน 5 คืน

฿0

BKK-FUK

ออกจากBKK
00:50
ถึงFUK
08:00

FUK-BKK

ออกจากFUK
11:30
ถึงBKK
14:55

โปรแกรม 7 วัน 5 คืน : เดินทางโดยสายการบินThai Airways International

22.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

00.50 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.00 น.
เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)


ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]


ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ (DASAIFU SHRINE) คือศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในดาไซฟุ ซึ่งเคยเป็นที่ทำการของรัฐบาลประจำจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 รัฐมนตรีฝ่ายซ้าย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara no Tokihara) ได้วางแผนเพื่อทำให้คู่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถูกลดขั้นลงจากตำแหน่งในชั้นศาลกลายเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยประจำที่ดาไซฟุ หลังจากนั้นซุกะวะระจบชีวิตลงที่นั่นและถูกฝังอยู่ที่นี่ในฐานะเทพผู้คุ้มครอง นอกจากนี้เขายังเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การอุทิศตนและโชคลาภ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ ดึงดูดผู้คนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกทั้งยังได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบ ที่ผู้คนพากันมาสักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะด้านการเรียนการศึกษา ทั้งสองฝั่งถนนที่เดินเข้าบริเวณศาลเจ้ายังต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลึก และขนมขึ้นชื่อตามตำนาน อุเมะกาเอะ โมจิ รวมทั้งสตาร์บัคส์ที่ตกแต่งได้สวยงามติดอันดับโลกอีกด้วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร


หมู่บ้านยูฟุอิน (YUFUIN FLORAL VILLAGE) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในจังหวัดโออิตะห่างจากเมืองบ่อน้ำร้อนเบปปุประมาณ10 กิโลเมตร หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม และยังเป็นที่รวบรวมแบบบ้านต่างๆในประเทศญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 120-180 ปีมารวมไว้ที่นี่อีกด้วย ที่นี่จึงจัดได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MORINOYU RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


ชม จิโงคุเมงุริ (JIGOKU MEGURI) ซึ่งประกอบไปด้วยบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตาทั้งหมด 8 บ่อ (ไกด์จะพาท่านเยี่ยมชมเพียง 2 บ่อ) ที่เกิดจากการรังสรรค์ขึ้นโดยธรรมชาติแต่ละบ่อมีความร้อนสูงเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ด้วยสีสันและความร้อนชนิดที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจลงไปสัมผัสได้ จึงถูกกล่าวขานว่าเป็นเสมือน “บ่อน้ำแร่นรก” ดังนั้น ที่นี่จึงมีตัวมาสคอทเป็นยมทูตน้อยคอยให้การต้อนรับทุกคนที่มาเยือนสถานที่แห่ง


สวนดอกไม้คุจู (KUJU FLOWER PARK) สวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่ใจกลางคิวชูมีเนื้อที่ประมาณ 49 เอเคอร์ปลูกดอกไม้ประมาณ 3 ล้านต้น 500 สายพันธุ์ ตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงช่วงใบไม้ร่วงในสวนให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทุ่ง ดอกไม้หลากสี อาทิเช่น ทุ่งดอกทิวลิป ดอกหน้าแมว ดอกเดซี่แฟนซี ดอกเนโมฟิล่า ดอกป๊อปปี้ ที่จะบานกันในช่วง ใบไม้ผลิ คือช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และ ดอกไฮเดรนเยีย, ดอกลาเวนเดอร์ที่จะผลัดเวียนกันเบ่งบานในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปี (เป็นเพียงกำหนดการคราวๆ จากเว็บไซต์ทางการของสวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร


ช่องแคบทาคาจิโฮะ (TAKACHIHO GORGE) ช่องแคบนี้มีลักษณะเป็นรูปตัววีซึ่งเกิดจากการที่แม่น้ำโกคาเสะถูกลาวาที่ปะทุขึ้นมาจากภูเขาไฟอะโสะกัดเซาะจนเกิดเป็นช่องแคบนี้ขึ้นมา ให้ท่านได้ลองพายเรือช่องแคบทาคาจิโฮะ ชมความงดงามของทิวทัศน์ที่งดงาม และถ่ายรูปคู่กับไฮไลท์ของช่องแคบทาคาจิโฮะ คือ "น้ำตกมานาอิ" ที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเป็นมุมฮิตเมื่อได้มาเยือน จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมิยาซากิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะคิวชูเป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MIYAZAKI KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


ศาลเจ้าอุโดะ (UDO SHRINE) ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมิยาซากิ สร้างในปีค.ศ. 1950 จุดเด่นของที่ตั้งคือสร้างอยู่ในถ้ำที่มีหน้าผาติดทะเลเมื่อออกไปข้างนอกถ้ำสามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างงดงาม ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพนินิกิโนะ มิโกโตะ และจุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือ มีหินรูปร่างคล้ายเต้านมบนผนังถ้ำซึ่งหากใครได้ดื่มน้ำที่หยดจากหินจะทำให้สมหวังเรื่องบุตร ผู้คนนิยมมาที่นี่เพื่อขอพรให้ชีวิตคู่ยืนยาว ให้มีบุตรและคลอดง่าย ขอให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร


เกาะซากุระจิมะ (SAKURAJIMA) สัญลักษณ์ของจังหวัดคาโกชิม่าและยังเป็นที่ตั้งของ ภูเขาไฟซากุระจิมะ (MT.SAKURA JIMA) ภูเขาไฟที่ยังคงมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้สามารถเห็นควันปะทุจากปล่องได้ ให้ท่านได้ชื่นชมไปกับควันที่พวยพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟ ด้วยคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดที่มีระดับความสูงของ 1,117 เมตรและเส้นรอบวงประมาณ 50 กิโลเมตร จึงทำให้ภูเขาไฟซากุระจิมะ ตั้งเด่นสง่าไม่แพ้ภูเขาไฟฟูจิเลยทีเดียว


นั่งเฟอร์รี่จากเกาะซากุระจิมะสู่เมืองคาโกชิม่า จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองอิบุซูกิ เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองคาโกชิม่า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการอบทรายร้อน จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์การ อบทรายร้อน (SAND BATH) ที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกผ่อนคลายความเมื่อยล้า คุณสมบัติของทรายของที่นี่ จะอุดมด้วยแร่ธาตุที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบสมอง ระบบไขข้อกระดูก และยังบรรเทาโรคกระเพาะได้อีกด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBUSUKI ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


เดินทางสู่สถานีคาโกชิม่า (KAGOSHIMA STATION) นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่ามุ่งหน้าสู่เมืองฟุกุโอกะ โดยรถไฟชินคันเซนจะนำท่านสู่จุดหมายปลายทางด้วยความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยรถไฟชินคันเซนของญี่ปุ่นมีสถิติการเดินรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเท่านั้น เดินทางถึง สถานีฮากาตะ (HAKATA STATION) เมืองฟุกุโอกะ ถือว่าเป็นสถานีรถไฟขนาดใหญ่ บริเวณรอบๆสถานีเต็มไปด้วยศูนย์การค้าเช่นห้างสรรพสินค้าฮันคิว แหล่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ อามิวพลาซ่า ฮากาตะ และแหล่งร้านอาหารที่ตั้งอยู่เรียงรายภายในสถานี


อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย


ช้อปปิ้งย่านการค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองฟุกุโอกะ ย่านเท็นจิน (TENJI) เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมายและเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม,เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย


อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOK หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองฟุกุโอกะ โดยมีไกด์ค่อยให้คำแนะนำท่านในการเดินทาง เช่น คาแนลซิตี้ เป็นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองที่อยู่ในเมือง" ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้า คาแนลซิตี้ตั้งอยู่ติดกับย่านบันเทิงและอยู่ระหว่างศูนย์กลางธุรกิจและการค้าปลีกของเมือง จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองได้อย่างมาก จัดเป็นโครงการพัฒนาโดยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับพื้นที่ 234,460 ม²) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจินตนาการอย่างมีลักษณะเด่นเฉพาะด้วยประติมากรรมรูปโค้งและน้ำพุจำนวนมาก และออกแบบกอาคารไม่ให้มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองภายนอกมากนัก เพื่อสร้างบรรยากาศคล้ายโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆต่างๆมากมาย เช่น แหล่งช้อปปิ้งใต้ดินเทนจิน ทางเชื่อมสถานีเทนจิน, FUKUOKA TOWER, MOMOCHI SEASIDE PARK, TENJIN CORE, ย่านช้อปปิ้งนากาสุ, ห้างไดมารุ, ห้าง PARCO


* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ*
ที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL MONTEREY LA SOEUR FUKUOK หรือเทียบเท่า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินฟุกุโอกะ
11.30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
14.55 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
วันที่เดินทาง ราคา