พม่า

฿8,999

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน

฿12,999

มหัศจรรย์..MANDALAY ชมเมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง)

฿13,999

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์-เนปยีดอ-พุกาม