บุกตะลุยสู่แดน

สถานที่ทัวร์:
ชมสวนดอก
ระยะเวลา:
3 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿8,999
สายการบิน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

บุกตะลุยสู่แดน 3 วัน 2 คืน

฿8,999

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินดาลัด

ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
11.10 น.
ถึงสนามบินดาลัด
12.55 น.

สนามบินดาลัด-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

ออกจากสนามบินดาลัด
13.35 น.
ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
15.20 น.

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
09 ต.ค. 62 11 ต.ค. 62 ว่าง 8,999.00 11,499.00 8,999.00 8,999.00 8,999.00 จองเลย!!
11 ต.ค. 62 13 ต.ค. 62 ว่าง 10,998.00 13,498.00 10,998.00 10,998.00 10,998.00 จองเลย!!
12 ต.ค. 62 14 ต.ค. 62 ว่าง 11,998.00 14,498.00 11,998.00 11,998.00 11,998.00 จองเลย!!
16 ต.ค. 62 18 ต.ค. 62 ว่าง 8,999.00 11,499.00 8,999.00 8,999.00 8,999.00 จองเลย!!
14 ต.ค. 62 16 ต.ค. 62 ว่าง 9,598.00 12,098.00 9,598.00 9,598.00 9,598.00 จองเลย!!
18 ต.ค. 62 20 ต.ค. 62 ว่าง 10,998.00 13,498.00 10,998.00 10,998.00 10,998.00 จองเลย!!
19 ต.ค. 62 21 ต.ค. 62 ว่าง 10,998.00 13,498.00 10,998.00 10,998.00 10,998.00 จองเลย!!
21 ต.ค. 62 23 ต.ค. 62 ว่าง 9,598.00 12,098.00 9,598.00 9,598.00 9,598.00 จองเลย!!
23 ต.ค. 62 25 ต.ค. 62 ว่าง 9,598.00 12,098.00 9,598.00 9,598.00 9,598.00 จองเลย!!
26 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 ว่าง 9,598.00 12,098.00 9,598.00 9,598.00 9,598.00 จองเลย!!
วันที่เดินทาง ราคา
09 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 ฿8,999.00
จองเลย!!
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 ฿10,998.00
จองเลย!!
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 ฿11,998.00
จองเลย!!
16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 ฿8,999.00
จองเลย!!
14 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 ฿9,598.00
จองเลย!!
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 ฿10,998.00
จองเลย!!
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 ฿10,998.00
จองเลย!!
21 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 ฿9,598.00
จองเลย!!
23 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 ฿9,598.00
จองเลย!!
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 ฿9,598.00
จองเลย!!