บุกตะลุยสู่แดน

สถานที่ทัวร์:
ชมสวนดอก
ระยะเวลา:
3 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿0
สายการบิน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

บุกตะลุยสู่แดน 3 วัน 2 คืน

฿0

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินดาลัด

ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
11.10 น.
ถึงสนามบินดาลัด
12.55 น.

สนามบินดาลัด-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

ออกจากสนามบินดาลัด
13.35 น.
ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
15.20 น.

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
วันที่เดินทาง ราคา