Lover Fansipan VIETNAM

สถานที่ทัวร์:
หมู่บ้านชาวเขากัตกัต , หุบเขาปากมังกร , สัมผัสการนั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา , เทือกเขาฟานซีปัน , วัดเฉินก๊วก , ทะเลสาบคืนดาบ , จัตุรัสบาดิงห์ , สุสานโฮจิมินห์ , ทำเนียบประธานาธิบดี , บ้านพักของโฮจิมินห์ , วัดเจดีย์เสาเดียว , ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ระยะเวลา:
4 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿14,988
สายการบิน
เวียดนามแอร์ไลน์

Lover Fansipan VIETNAM4 วัน 3 คืน

฿14,988

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย

ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ
11:55
ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
13:55

สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ออกจากสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
15.30
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
17.35

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
19 มี.ค. 63 22 มี.ค. 63 ว่าง 14,988.00 17,988.00 14,988.00 14,988.00 13,988.00 จองเลย!!
วันที่เดินทาง ราคา
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 ฿14,988.00
จองเลย!!