Lover Fansipan VIETNAM

สถานที่ทัวร์:
หมู่บ้านชาวเขากัตกัต , หุบเขาปากมังกร , สัมผัสการนั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา , เทือกเขาฟานซีปัน , วัดเฉินก๊วก , ทะเลสาบคืนดาบ , จัตุรัสบาดิงห์ , สุสานโฮจิมินห์ , ทำเนียบประธานาธิบดี , บ้านพักของโฮจิมินห์ , วัดเจดีย์เสาเดียว , ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ระยะเวลา:
4 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿14,988
สายการบิน
เวียดนามแอร์ไลน์

Lover Fansipan VIETNAM4 วัน 3 คืน

฿14,988

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย

ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ
11:55
ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
13:55

สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ออกจากสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
15.30
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
17.35

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
24 ต.ค. 62 27 ต.ค. 62 ว่าง 14,988.00 17,988.00 14,988.00 14,988.00 13,988.00 จองเลย!!
21 พ.ย. 62 24 พ.ย. 62 ว่าง 14,988.00 17,988.00 14,988.00 14,988.00 13,988.00 จองเลย!!
29 ธ.ค. 62 01 ม.ค. 63 ว่าง 19,988.00 22,988.00 19,988.00 19,988.00 19,988.00 จองเลย!!
19 มี.ค. 63 22 มี.ค. 63 ว่าง 14,988.00 17,988.00 14,988.00 14,988.00 13,988.00 จองเลย!!
วันที่เดินทาง ราคา
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 ฿14,988.00
จองเลย!!
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 ฿14,988.00
จองเลย!!
29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ฿19,988.00
จองเลย!!
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 ฿14,988.00
จองเลย!!