ยกก๊วน ชวนเก๋าเที่ยว...กาญฯ เถอะ สัมผัสไอหมอก เยือนเมืองในหุบเขา เหมืองปิล๊อก บ้านอีต่อง น้ำตกจ๊อก

สถานที่ทัวร์:
ระยะเวลา:
2 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿0
สายการบิน

ยกก๊วน ชวนเก๋าเที่ยว...กาญฯ เถอะ สัมผัสไอหมอก เยือนเมืองในหุบเขา เหมืองปิล๊อก บ้านอีต่อง น้ำตกจ๊อก2 วัน 1 คืน

฿0

กรุงเทพ-กาญจนบุรี

ออกจากกรุงเทพ
06.00
ถึงกาญจนบุรี
09.00

กาญจนบุรี-กรุงเทพ

ออกจากกาญจนบุรี
19.00
ถึงกรุงเทพ
21.00

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน : เดินทางโดยสายการบิน

06.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย.... เจ้าหน้าที่ทีมงานทัวร์คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมบริการเครื่องดื่มร้อน เย็น จากนั้นบริการอาหารเช้า แบบปิคนิค (กล่อง) มัคคุเทศก์แนะนำเส้นทางการเดินทาง 09.00 น. เดินทางถึง อ.ท่าม่วง นำท่านชม วัดถ้ำเสือ กราบนมัสการพระธาตุ ยลความใหญ่โตกว้างขวาง ของวัด และสักการะพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี ที่สวยงามประดับด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ สัมผัสความสดชื่นของลมที่พัดเย็นและแรงทีเดียว มองไปด้านล่างหลังองค์พระจะเห็นเป็นทุ่งนาเขียวขจี นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐ ทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะ ประดิษฐาน พระพุทธรูปต่างๆ มากมาย จนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาติที่อัญเชิญมาจากประเทศ อินเดีย จากนั้นเดินทางสู่ อ.ไทรโยค นำคณะชม ถ้ำกระแซ ที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ ของทหารเชลยศึกที่ต้องสร้างทางรถไฟสายมรณะ แห่งนี้ พร้อมชม สะพานทางรถไฟสายมรณะ ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเรณู อ.ไทรโยค ช่วงบ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ อ.ทองผาภูมิ ลัดเลาะไปตามไหล่เขาถึง "จุดชมวิว 12 กม." พักชมวิวขุนเขาธรรมชาติมองเห็นเขื่อนวชิราลงกรณ์อยู่ด้านหน้า แล้วเดินทางต่อไปยัง "เหมืองปิล็อก"ซึ่งเป็นทางผ่านแวะ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก "หมู่บ้านอีต่อง" พักโฮมสเตย์ /เลิฟปิล็อกโฮมสเตย์ Love Pilok / บ้านตอไม้ / บ้านชายน้ำ (ห้องพัดลม น้ำอุ่น 2 ท่าน/ห้อง) หรือหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน ช่วงเย็นนั่งรถโฟล์วิวขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกที่ "เนินช้างศึก" เห็นวิว 360 องศา เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดสามารถมองเห็น หมู่บ้านอีต่องในมุมสูงพร้อมวิว และอากาศที่แสนเย็นสบาย 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบชาวบ้าน ร้านอาหาร... ที่ร้านอาหารที่หมู่บ้านอีต่อง พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 น. เช้าๆ กับสายหมอกที่ปกคลุมหมู่บ้านอีต่อง เดินเล่นชมบรรยายกาศภายในหมู่บ้านใส่บาตรทำบุญ เดินถ่ายรูปสวยๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึก 07.00 น. ให้ท่านอิสระกับอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของชาวบ้านอีต่อง เป็นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง 08.30 น. สายๆ เดินทางไปสัมผัสกับธรรมชาติที่สดชื่นแสนฉ่ำใจที่ "น้ำตกจ๊อกกระดิ่น" แล้วเดินทางไปต่อกันที่ "อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ" เที่ยวชม เนินกูดดอย ซึ่งเป็นระเบียงไม้ยื่นออกไปในแนวผา สามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเขาแหลม และเขาช้างเผือก ได้อย่างงดงาม ถ่ายรูปบ้านต้นไม้หรือ "บ้านทาร์ซาน" ชมวิวทิวทัศนเทือกเขาและมองเห็นเขื่อนวชิราลงกรณ์เยื้องไปด้านซ้ายมือเห็นยอดเขา "เขาช้างเผือก" อันโด่งดังในอดีต 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร อ.ทองผาภูมิ ช่วงบ่าย หลังอาหารกลางวัน แวะแช่ขาคลายเมื่อยล้าที่ บ่อน้ำร้อนกุยมั่ง (หินดาด) มหัศจรรย์สายธารแร่ใต้พิภพให้มีคุณประโยชน์ด้านรักษาโรคผิวหนังได้เป็นอย่างดี สมควรแก่เวลาแล้วพาท่านเลือกซื้อของฝาก เมืองกาญน์ นะจ๊ะบุรี ของดีจำพวก วุ้นมะพร้าว มะขามแก้ว ทองม้วนสดเลอรสจร้า ได้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 21.00 น. (โดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพ พบกันโปรแกรมถัดไปครับ

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
วันที่เดินทาง ราคา