นาโกย่า ทาคายาม่า มิเอะ เกียวโต

สถานที่ทัวร์:
JAPAN
ระยะเวลา:
7 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿0
สายการบิน
Singapore Airline

นาโกย่า ทาคายาม่า มิเอะ เกียวโต7 วัน 4 คืน

฿0

-

ออกจาก
ถึง

-

ออกจาก
ถึง

โปรแกรม 7 วัน 4 คืน : เดินทางโดยสายการบินSingapore Airline

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
29 ก.พ. 67 06 มี.ค. 67 เต็ม 39,990.00 10,000.00 39,990.00 39,990.00 39,990.00 ติดต่อเรา
วันที่เดินทาง ราคา
29 ก.พ. 67 - 06 มี.ค. 67 ฿39,990.00
ติดต่อเรา