ซุปตาร์...ซาปา ฮาลอง DAY CRUISE 5 วัน 4 คืน (DEC 23 - MAR 24) บินบ่าย-กลับเที่ยง

สถานที่ทัวร์:
VIETNAM
ระยะเวลา:
5 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿20,888
สายการบิน
Vietnam Airlines

ซุปตาร์...ซาปา ฮาลอง DAY CRUISE 5 วัน 4 คืน (DEC 23 - MAR 24) บินบ่าย-กลับเที่ยง5 วัน 4 คืน

฿20,888

-

ออกจาก
ถึง

-

ออกจาก
ถึง

โปรแกรม 5 วัน 4 คืน : เดินทางโดยสายการบินVietnam Airlines

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - กรุงฮานอย

กรุงฮานอย - เมืองซาปา - นั่งรถสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน - โบสถ์ซาปา - ซาปาไนท์มาร์เก็ต

เมืองซาปา - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - กรุงฮานอย - SEN BUFFET

กรุงฮานอย - เมืองฮาลอง - Ambassador Day Cruise - ฮาลองไนต์มาร์เก็ต

เมืองฮาลอง - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
03 ส.ค. 67 07 ส.ค. 67 ว่าง 23,888.00 23,888.00 23,888.00 23,888.00 23,888.00 จองเลย!!
03 ก.ย. 67 07 ก.ย. 67 ว่าง 23,888.00 23,888.00 23,888.00 23,888.00 23,888.00 จองเลย!!
01 พ.ย. 67 05 พ.ย. 67 ว่าง 20,888.00 20,888.00 20,888.00 20,888.00 20,888.00 จองเลย!!
01 ธ.ค. 67 05 ธ.ค. 67 ว่าง 22,888.00 22,888.00 22,888.00 22,888.00 22,888.00 จองเลย!!
วันที่เดินทาง ราคา
03 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67 ฿23,888.00
จองเลย!!
03 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67 ฿23,888.00
จองเลย!!
01 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67 ฿20,888.00
จองเลย!!
01 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67 ฿22,888.00
จองเลย!!