ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์

สถานที่ทัวร์:
HONG KONG
ระยะเวลา:
3 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿0
สายการบิน
Thai Airways International

ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์3 วัน 2 คืน

฿0

-

ออกจาก
ถึง

-

ออกจาก
ถึง

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินThai Airways International

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
22 มิ.ย. 67 24 มิ.ย. 67 เต็ม 17,990.00 6,500.00 17,990.00 17,990.00 16,990.00 ติดต่อเรา
วันที่เดินทาง ราคา
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 ฿17,990.00
ติดต่อเรา