มหัศจรรย์...ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

สถานที่ทัวร์:
ระยะเวลา:
3 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿0
สายการบิน

มหัศจรรย์...ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง3 วัน 2 คืน

฿0

-

ออกจาก
13:45
ถึง
17:40

-

ออกจาก
21:00
ถึง
23:15

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบิน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
วันที่เดินทาง ราคา