มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย

สถานที่ทัวร์:
ระยะเวลา:
4 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿22,999
สายการบิน

มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย4 วัน 3 คืน

฿22,999

-

ออกจาก
08:35
ถึง
13:15

-

ออกจาก
22:40
ถึง
01:25

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบิน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
28 มิ.ย. 66 01 ก.ค. 66 เต็ม 20,999.00 25,499.00 20,999.00 20,999.00 19,999.00 ติดต่อเรา
19 ก.ค. 66 22 ก.ค. 66 ว่าง 22,999.00 27,499.00 22,999.00 22,999.00 21,999.00 จองเลย!!
26 ก.ค. 66 29 ก.ค. 66 ว่าง 23,999.00 28,499.00 23,999.00 23,999.00 22,999.00 จองเลย!!
16 ส.ค. 66 19 ส.ค. 66 ว่าง 22,999.00 27,499.00 22,999.00 22,999.00 21,999.00 จองเลย!!
27 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 ว่าง 22,999.00 27,499.00 22,999.00 22,999.00 21,999.00 จองเลย!!
18 ต.ค. 66 21 ต.ค. 66 ว่าง 22,999.00 27,499.00 22,999.00 22,999.00 21,999.00 จองเลย!!
วันที่เดินทาง ราคา
28 มิ.ย. 66 - 01 ก.ค. 66 ฿20,999.00
ติดต่อเรา
19 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 ฿22,999.00
จองเลย!!
26 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 ฿23,999.00
จองเลย!!
16 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 ฿22,999.00
จองเลย!!
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 ฿22,999.00
จองเลย!!
18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 ฿22,999.00
จองเลย!!