ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน

สถานที่ทัวร์:
TAIWAN
ระยะเวลา:
4 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿20,990
สายการบิน
Viet Jet

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน4 วัน 3 คืน

฿20,990

-

ออกจาก
ถึง

-

ออกจาก
ถึง

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินViet Jet

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
29 ก.ย. 66 02 ต.ค. 66 เต็ม 16,990.00 5,000.00 16,990.00 0.00 0.00 ติดต่อเรา
05 ต.ค. 66 08 ต.ค. 66 เต็ม 17,990.00 5,000.00 17,990.00 0.00 0.00 ติดต่อเรา
07 ต.ค. 66 10 ต.ค. 66 เต็ม 18,990.00 5,000.00 18,990.00 0.00 0.00 ติดต่อเรา
12 ต.ค. 66 15 ต.ค. 66 เต็ม 20,990.00 5,000.00 20,990.00 0.00 0.00 ติดต่อเรา
22 ต.ค. 66 25 ต.ค. 66 ว่าง 20,990.00 5,000.00 20,990.00 0.00 0.00 จองเลย!!
25 ต.ค. 66 28 ต.ค. 66 เต็ม 17,990.00 5,000.00 17,990.00 0.00 0.00 ติดต่อเรา
วันที่เดินทาง ราคา
29 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66 ฿16,990.00
ติดต่อเรา
05 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 ฿17,990.00
ติดต่อเรา
07 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 ฿18,990.00
ติดต่อเรา
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 ฿20,990.00
ติดต่อเรา
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 ฿20,990.00
จองเลย!!
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 ฿17,990.00
ติดต่อเรา