เขาค้อ ภูทับเบิก น่าน แพร่

สถานที่ทัวร์:
เขาค้อ ภูทับเบิก น่าน แพร่
ระยะเวลา:
4 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿0
ประเภทรถ
รถบัส

เขาค้อ ภูทับเบิก น่าน แพร่4 วัน 3 คืน

฿0

กรุงเทพฯ-เขาค้อ

ออกจากกรุงเทพฯ
05.30
ถึงเขาค้อ
12.00

แพร่-กรุงเทพฯ

ออกจากแพร่
12.00
ถึงกรุงเทพฯ
23.00

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยรถบัส

05.30 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย พร้อมบริการตวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วย ATK
บริการมื้อเช้า (แบบปิกนิกบนรถ) 11.30 น. เเดินทางถึง ต.แคมป์สน เดินทางขึ้นเขาค้อ (เปลี่ยนรถสองแถว)

12.00 น. บริการมื้อเที่ยง ณ ไร่จันทร์แรม เขาค้อ

บ่าย หลังอาหารนำท่าน
- สักการะ พระบรมธาตุ เจดีย์กาญจนาภิเษก
- เข้าชม พระตำหนักเขาค้อ
- ชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ชมพระเจ้า 5 พระองค์ขนาดใหญ่
จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิว Pino Latte Resort & Café เซลฟี่ กับวิวสวยๆ ไว้อวดเพื่อนๆ กัน

18.00 น. บริการมื้อค่ำ ณ ครัวเขาค้อ

19.00 น. เข้าสู่ที่พัก โรงแรมบรีซฮิลล์ หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

04.00 น. นัดหมาย ณ ที่พัก (เปลี่ยนรถที่พัก) ขึ้นภูทับเบิก

05.00 น. เดินทางถึง ภูทับเบิก จุดชมทะเลหมอก ที่สวยงาม มีสายหมอกลอยคลอกเคลียตามไหล่เขาให้ได้ชมแทบทุกจุด

07.30 น. บริการมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น. เดินทางลงมาเขาค้อเ เปลี่ยนขึ้นรถบัส มุ่่งหน้าสู่ จ.น่าน

เที่ยง บริการมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหารลมเย็น อุตรดิตถ์

บ่าย จากนั้นพาท่านไป วัดภูมินทร์ ซึ่งโบสถ์และวิหารสร้าง เป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ ฝาผนังยังแสดงถึงชีวิตและ วัฒนธรรมของเมืองน่าน รวมทั้งภาพ “กระซิบรัก” ที่โด่งดีง17.00 น. เข้าสู่ที่พัก น่านบูทิค โฮเทล หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อน หรือ เดินช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน (มีเฉพาะเสาร์-อาทิตย์)

18.00 น. บริการมื้อค่ำ แบบพื้นถิ่น ณ ร้านเฮือนฮอม
(มีเฉพาะเสาร์-อาทิตย์)

07.00 น. บริการมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก (เปลี่ยนเป็นรถตู้)

08.00 น. สักการะ วัดภูเก็ต จุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัดกับวิวทุ่งนา จากนั้นแวะ ตูบนาไทลื้อ & ตูบนากาแฟ นำชมผ้าทอไทลื้อ ลายน้ำไหล ชมวิถีถิ่นชุมชนชาวไทลื้อ ส่วนร้านกาแฟตั้งอยู่ติดกับที่พัก ชื่อว่าตูบนากาแฟในบรรยากาศจิบกาแฟริมทุ่งนา เดินเล่นบนสะพานไม้ไผ่ ให้อาหารปลา

12.00 น. บริการมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหารอุ่นไอเกลือ บ่อเกลือ

บ่าย ชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทำบ่อเกลือมา หลายชั่วอายุคน โดยตักน้ำเกลือ จากบ่อใต้ดินแล้วให้ ไหลมาตาม รางท่อไม้ไผ่ แล้วนำน้ำเกลือมาต้ม ให้เหลือแต่เม็ด เป็น "เกลือภูเขา" จากนั้นแวะ จุดชมวิว 1715 บ้านสะปัน เป็นชุมชนเล็กๆท่าม กลางผืนป่า และขุนเขา มีลำธาร ไหลผ่านตลอดสาย ชมทัศนียภาพ ณ ความสูง 1715 เมตร แล้วเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

18.00 น. บริการมื้อค่ำ แบบพื้นถิ่น ณ เรือนเจ้านาง

19.30 น. กลับสู่ที่พัก

07.00 น. บริการมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. ออกเดินทางไหว้พระ วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุ ประจำปีขาล เป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองแพร่ จากนั้นชมสินค้าชุมชน บ้านทุ่งโฮ้ง แหล่งช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหม้อฮ่อม ผ้าย้อมพื้นเมืองสีกรมท่า เป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่

12.00 น. บริการมื้อเที่ยง ณ ร้านบ้านม่อนยูง จ.แพร่

บ่าย ระหว่งทางแวะซื้อของฝาก บ้านเทียนหอม แนะนำให้ท่าน ลองชิมขนมเค้กรสส้ม สามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้นอกจากขนมทานเล่นได้ จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพ ระยะทาง 500 กิโลเมตร

18.00 น.บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารภัตตาคารโกยี จ.นครสวรรค์

23.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
วันที่เดินทาง ราคา