กัมพูชา

กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน
฿7,999

กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

ซัวสะได  2 เมืองใหญ่ เยือนถิ่นกัมพูชา  เสียมเรียบ-พนมเปญ 4 วัน 3 คืน (LQ)
฿11,999

ซัวสะได 2 เมืองใหญ่ เยือนถิ่นกัมพูชา เสียมเรียบ-พนมเปญ 4 วัน 3 คืน (LQ)