เลย

฿13,999

มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง)

฿13,999

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์-เนปยีดอ-พุกาม

฿15,990

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์