เงื่อนไขของรุ่งโรจน์ทัวร์

เงื่อนไขและขั้นตอนการจอง

การสั่งจองสามารถทำได้ 2 ลักษณะดังนี้

ลักษณะที่ 1 : การสั่งจองโดยยังไม่มีการจ่ายเงิน
วิธีการจอง: กรอกข้อมูลใบสั่งจอง รายละเอียดลูกค้าสามารถกลับมาใส่ข้อมูลได้ภายหลัง สามารถแนบไฟล์พาสปอตได้จากทางหน้าเว็บ
ผลการจองที่จะได้รับ: เป็นการสั่งจองที่ได้รับการสำรองที่นั่งไว้ให้เป็นการชั่วคราว ท่านต้องดำเนินการชำระมัดจำให้ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นระบบจะทำการยกเลิกรายการของท่านโดยอัติโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว

ลักษณะที่ 2 : การสั่งจองพร้อมชำระเงินมัดจำ
วิธีการจอง: กรอกข้อมูลใบสั่งจอง รายละเอียดลูกค้าสามารถกลับมาใส่ข้อมูลได้ภายหลัง สามารถแนบไฟล์พาสปอตได้จากทางหน้าเว็บ กลับไปเมนู Account ประวัติคำสั่งจอง แล้วแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน รอทางบัญชีทำการตรวจสอบ และอนุมัติยอดเงิน สถานะก็จะเปลี่ยนตามที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ผลการจองที่จะได้รับ: เป็นการสั่งจองที่ได้รับการสำรองที่นั่งไว้ให้เป็นการชั่วคราว เมื่อท่านทำการแนบไฟล์ และทางบัญชีทำการตรวจสอบยอดเงิน มีการอนุมัติแล้วจึงจะถือว่า เป็นบุกกิ้งที่จะอยู่ในระบบ ไม่หลุดออกจากระบบ ตามกำหนดเวลาดังกล่าว