มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน

สถานที่ทัวร์:
ระยะเวลา:
3 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿0
สายการบิน

มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน3 วัน 2 คืน

฿0

BKK-MDL

ออกจากBKK
12:15
ถึงMDL
13:40

MDL-BKK

ออกจากMDL
19:15
ถึงBKK
21:40

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบิน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
วันที่เดินทาง ราคา