มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน

สถานที่ทัวร์:
ระยะเวลา:
3 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿15,900
สายการบิน

มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน3 วัน 2 คืน

฿15,900

BKK-MDL

ออกจากBKK
12:15
ถึงMDL
13:40

MDL-BKK

ออกจากMDL
19:15
ถึงBKK
21:40

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบิน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
28 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. 62 ว่าง 15,900.00 17,900.00 15,900.00 15,500.00 14,900.00 จองเลย!!
31 ธ.ค. 62 02 ม.ค. 63 ว่าง 15,900.00 17,900.00 15,900.00 15,500.00 14,900.00 จองเลย!!
วันที่เดินทาง ราคา
28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 ฿15,900.00
จองเลย!!
31 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ฿15,900.00
จองเลย!!