Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

Simple Package – 3 Columns

3,300฿

Roongrojtour Thank you Party  19th


 • ทริปเที่ยว 2 วัน 1 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

09 Sep 2017
699฿

“เก๋ายกก๊วนชวนกันเที่ยว” กรุงเทพฯ – ท่าฉลอม – มหาชัย – สมุทรสาคร – กรุงเทพฯ วัดท่าไม้ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี  อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ วัดช่องลม ท่าฉลอม


โครงการพิเศษโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร ชมคอนเสิร์ตเทิดไท้องค์ราชัน เพชรสมุทรคีรี ใต้ร่มพระบารมี “ดนตรี”สดุดีวรรณกรรม พบกับศิลปินนักร้องมากมาย ณ ลานท่าเรือมหาชัย หน้าป้อมวิเชียรฯ จังหวัดสมุทรสาคร “เก๋ายกก๊วนชวนกันเที่ยว” กรุงเทพฯ – ท่าฉลอม – มหาชัย – สมุทรสาคร – กรุงเทพฯ วัดท่าไม้ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ วัดช่องลม ท่าฉลอม
 • ทริปเที่ยว 1 วัน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

01 Jul 2017
23,900฿

Package Maldives MEERU ISLAND MALDIVES


 • ทริปเที่ยว 3 วัน 2 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

19 Jun 2017
42,300฿

Package Maldives HURAWALHI ISLAND MALDIVES


 • ทริปเที่ยว 3 วัน 2 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

19 Jun 2017
26,900฿

safari Island Resort Maldives


 • ทริปเที่ยว 3 วัน 2 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

19 Jun 2017
32,900฿

เที่ยวเกาหลี Seoraksan in Autumn 5 วัน 3 คืน


ขึ้นตึกชมวิว Lotte world Tower(Seoul Sky) ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในกรุงโซล พิเศษ...บุฟเฟต์อินเตอร์ ระดับ Hi class ด้วยอาหารหลากหลายเมนู ล่องเรือชมวิวแม่น้ำฮัน ...ยามค่ำคืน....เพลิดเพลินกับทัศนียภาพรอบๆ แม่น้ำฮัน ชม อุทยานแห่งชาติโซรัคซานหรือ อีกชื่อเรียกหนึ่งว่าสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ชมความงดงาม หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก หมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนาน ชมความงดงาม พระราชวังชางด๊อกกุง 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญ สุดคุ้ม...พักโรงแรมระดับ 4 ดาวเมืองโซล
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 3 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

11 Oct 2017
17,900฿

เที่ยวเกาหลี Summer Snow 5 วัน 3 คืน


ต้อนรับหน้าร้อน.. One Mount Snow Park ..ทุกพื้นที่ไปเต็มไปด้วยหิมะ ลานน้ำแข็ง และ ความเย็นแบบติดลบ ขึ้นตึก G-Tower พร้อมชมวิวบรรยากาศรอบๆเมืองซองโด ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆ กับ Teddy Bear Museum ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ที่ ตลาดเมียงดง,ถนนฮงอิก พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ โซลทาวเวอร์ ชมวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 3 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

05 Jul 2017
'
%d bloggers like this: