Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

Simple Package – 2 Columns

9,999฿

เวียดนามเหนือ ซาปา สบาย…สบาย ซาปา ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์


เวียดนามเหนือ ซาปา สบาย...สบาย ซาปา ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD
 • ทริปเที่ยว 4 วัน 3 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

15 Aug 2017 - 15 Oct 2017

6,999฿

พม่า พาเพลิน ย่างกุ้ง หงสาวดี


พม่า พาเพลิน ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1คืน โดยสายการบินนกแอร์
 • ทริปเที่ยว 2 วัน 1 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

21 Aug 2017 - 30 Aug 2017

12,900฿

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน


• นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน  • รถนำเที่ยว ใหม่ สะอาด ที่นั่งกว้างขวาง แอร์เย็นสบาย • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว  • พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง  • บริการเลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ • พิเศษ!!!!รับฟรีของสมนาคุณ หมวก พัดและถุงผ้า
 • ทริปเที่ยว 3 วัน 2 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

01 Sep 2017 - 03 Nov 2017

'
%d bloggers like this: