Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

Simple Package – 2 Columns

6,999.00฿

พม่า พาเพลิน ย่างกุ้ง หงสาวดี


พม่า พาเพลิน ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1คืน โดยสายการบินนกแอร์
 • ทริปเที่ยว 2 วัน 1 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

21/08/2017 - 30/08/2017
12,900.00฿

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน


• นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน  • รถนำเที่ยว ใหม่ สะอาด ที่นั่งกว้างขวาง แอร์เย็นสบาย • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว  • พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง  • บริการเลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ • พิเศษ!!!!รับฟรีของสมนาคุณ หมวก พัดและถุงผ้า
 • ทริปเที่ยว 3 วัน 2 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

01/09/2017 - 03/11/2017
37,900.00฿

ทัวร์ตุรกี8วัน6คืน


 • ทริปเที่ยว 8 วัน 6 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

10/08/2017
%d bloggers like this: