Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เที่ยว 3 ภู ดู 5 ผา ป่าสีชมพู ดูสะพานกระจก เชื่อม AEC สปป.ลาว เวียงจันทน์

เที่ยว 3 ภู ดู 5 ผา ป่าสีชมพู ดูสะพานกระจก เชื่อม AEC สปป.ลาว เวียงจันทน์

ภูลมโล ภูหินร่องกล้า ภูทอกเชียงคาน ผาบอกรัก ผาสลัดรัก ผารักยืนยง ผาคู่รัก ผาไททานิก

ยลทุ่งกังหันลม เขาค้อ สะพานกระจกแห่งแรกในสยาม วัดผาตาเสื้อ

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พิชิตภูทับเบิก ทะเลหมอกยามเช้า

ภูเขาสีชมพู “ภูลมโล” ชมป่า พญาเสือโคร่ง เที่ยวยลวิถีชีวิตเมืองเชียงคาน ชมถนนคนเดิน

ทะเลหมอกภูทอกเชียงคาน เปิดประตูสู่ AEC สปป.ลาว เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน

วันแรก [ กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์- เขาค้อ ]

เวลา 05.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย……เจ้าหน้าที่พร้อมคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ภูดอกไม้สายหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อความสะดวก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก… 🍴 พร้อมเครื่องดื่ม ร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

เวลา 10.00 น.

เปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่นมุ่งขึ้นพิชิต เขาค้อ แดนมหัศจรรย์ ที่โจษขานว่าหากใครได้มาสัมผัสอากาศ จะต่ออายุเพิ่มอีก 1 ปี เพราะอากาศดีสดชื่น นำท่านคณะเที่ยวชม ทุ่งกังหันลม  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพชรดำ บนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่  จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล ชมทุ่งดอกไม้สวยงาม

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน 🍴 ณ ห้องอาหาร 

เวลา บ่าย

เดินทางนำท่านสู่ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ที่ยอดเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา ที่ ได้รับพระราชทานจากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกระทรวงกลาโหม ได้จัดสร้าง น้อมเกล้าถวาย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2539 และเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบจากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ชมบรรยากาศความสวยงามของ พระธาตุเจดีย์อันงดงามประดับด้วยอัญมณีย์ล้ำค่า พร้อมชม พระเจ้า ๕ พระองค์ขนาดใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ณ โรงแรมหล่มสักณัฐติรัตน์ ระดับมาตรฐาน หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

เวลา 19.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 🍴  หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข


วันสอง [ เขาค้อ – ภูทับเบิก – ดอยสีชมพูภูลมโล – เชียงคาน  ]

เวลา 06.30 น.

ชาร์ดความสดชื่น พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม  🍴

เวลา 07.30 น.

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูลมโล ภูเขาสีชมพู โดยผ่านเส้นทาง ภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สู่บ้านร่องกล้าภูเขาที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ 1768 เมตร สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์เย็นสบาย สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนได้สวยงาม ภูลมโล “ดอยสีชมพู” ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บนรอยรอยต่อ 3 จังหวัด พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ให้ท่านได้ชื่นชมและถ่ายภาพความประทับใจ ของป่าซากุระสีชมพูแสนหวานคลุกเคล้าความโรแมนติกของต้น พญาเสือโคร่ง ที่แข่งกันออกดอกผลิบานไปทั่วทั้งภูเขา จากนั้นนำท่านชม โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า ภายในเขตอุทยาน ภูหินร่องกล้า ก่อนถึงโรงเรียนทหารการเมืองและบ้านร่องกล้า ภูมิทัศน์ของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า ชม ไฮไลต์ของการมาเที่ยวคือ การได้ยืนชมวิวตามผาต่างๆ ทั้ง 5 ผา ได้แก่ ผาบอกรัก ผาสลัดรัก ผารักยืนยง ผาคู่รัก และผาไททานิค ซึ่งตั้งอยู่เรียงรายกัน รวมถึงชมทุ่งดอกกระดาษที่จะบานอยู่ริมผา อย่างงดงาม ในช่วงกลางเดือนมกราคม

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารรังทอง 🍴 

เวลา บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางเปลี่ยนเป็นรถบัสคันเดิมมุ่งหน้าสู่ เชียงคาน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่งโมงครึ่ง

เวลา 18.30 น.

เข้าสู่ที่พัก โรงแรมเชียงคานแกรนด์หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

เวลา 19.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 🍴 หลังอาหารนำคณะเดินเล่นชมบรรยากาศถนนชายโขงเมืองเชียงคาน เพลิดเพลินกันสินค้างานแฮนด์เมคที่ระลึก เสื้อยึดลายน่ารัก ขนมท้องถิ่น ฯลฯ สมควรแก่เวลากลับสู่ที่พัก อิสระกับการพักผ่อน


วันสาม [ เชียงคาน – ภูทอกเชียงคาน – สะพานกระจก – สปป.ลาว เวียงจันทน์ ]

เวลา 05.30 น.

นำท่านร่วมใส่บาตรข้าวเหนียว ดื่มด่ำวิถีชาวบ้านพร้อมชมวิถีชีวิตแบบหลวงพระบางยามเช้าที่ถนนชายโขง

เวลา 06.30 น.

นำท่านขึ้นไปยัง ภูทอก ชมวิวทะเลหมอกอันงดงาม และบรรยากาศยามเช้าอิสระให้ท่านชื่นชมบรรยากาศยามเช้า และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย (บริการเครื่องดื่มร้อนและของว่าง) สมควรแก่เวลาลงจากภูทอก บริการอาหารเช้า พื้นเมือง ข้าวเปียก ไข่กระทะ ณ ห้องอาหารของที่พัก 🍴 จากนั้นจัดเก็บสัมภาระออกเดินทางสู่ อ.สังคม เปลี่ยนเป็นพาหนะท้องถิ่น ไต่ระดับความสูงขึ้นสู่ วัดผาตากเสื้อ นำท่านวิวแม่น้ำโขงสองฝั่งไทย-ลาวบน “สะพานกระจก” แห่งแรกในสยาม

เวลา 12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ ห้องอาหาร…. 🍴 อ.ศรีเชียงใหม่

เวลา บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว เจ้าหน้าที่และไกด์ฝั่งลาว คอยต้อนรับ พร้อมนำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ผ่านกระบวนการผ่านแดน ท่องเที่ยว ประตูชัย สัญลักษณ์แทนการประกาศการเป็นเอกราชจากฝรั่งเศส ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพอาทิตย์อัสดงกลางเมืองหลวงเวียงจันทน์ก่อนนำท่านเข้าที่พัก

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  🍴 หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐาน ของ สปป.ลาว พักห้องละ 2-3 ท่าน อิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข


วันสี่ [ สปป.ลาว เวียงจันท์ – หนองคาย – อุรธานี – กรุงเทพฯ ]

เวลา 06.30 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 🍴

เวลา 08.00 น.

ออกเดินทางมุ่งหน้า วัดพระธาตุหลวง ศูนย์กลางของประเทศเป็นสถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไหว้ ศาลหลักเมือง วัดแม่ศรีเมือง ขอพรเสริมสิริมงคล ยลชม หอพระแก้ว อดีตสถานที่ประดิษฐานองค์พระแก้วมรกต สมควรแก่เวลานำท่าน ช้อปปิ้งสินค้า ตลาดดาวเรือง / ตลาดจีน เลือกซื้อสินค้าก้อปปี้ และสินค้าจากกลุ่มประเทศอินโดจีน จากนั้นเดินทาง ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ด่านดิ้วตี้ฟรี ก่อนข้ามสะพานมิตรภาพสู่ฝั่งไทย

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ ห้องอาหาร…. 🍴  อ.เมืองหนองคาย

เวลา บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน  แหล่งท่องเที่ยวใหม่ จังหวัดอุดรธานี ก่อสร้างด้วยเงินทุนกว่า 15 ล้านบาท โดยพี่น้องชาวจีนที่ดำรงชีวิตอยู่ในจังหวัด เปิดเป็นทางการเมื่อปี 2556 เป็นการเรียนรู่วิถีชีวิตคนจีนพลัดถิ่น สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร… 🍴 (12) หลังอาหารออกเดินทางต่ออิสระกับการพักผ่อนบนรถ

เวลา 24.00 น.

(เวลาโดยประมาณ +- 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่ที่สภาพการจราจรในวันเดินทาง) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ด้วยรอยยิ้มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจแล้วพบกันใหม่โปรแกรมหน้าครับ

 


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ 7,590.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ  6,190.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน 

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่ารถนำเที่ยว, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

****โปรดเตีรยม****

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน

ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด

สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี) , แสงวิชัย(ติ๊) , สุรัก(สี) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903

กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ เลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                Line Official : @roongrojtour

RoongrojTour Travel Center ยินดีให้บริการพร้อมทีมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ