Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เส้นทางสีเขียว..เที่ยว 3 ภู ดู 6 ผา ภูแห่งดอกไม้สายหมอก

เส้นทางสีเขียว..เที่ยว 3 ภู ดู 6 ผา ภูแห่งดอกไม้สายหมอก

ภูหินร่องกล้า ภูลมโล ภูทอกเชียงคาน ผาบอกรัก

ผาสลัดรัก ผารักยืนยง ผาคู่รัก ผาไททานิก ผาซ่อนแก้ว

ชมทุ่งกังหันลม เขาค้อ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

สะพานกระจกแห่งแรกในประเทศไทย วัดผาตากเสื้อ

ภูเขาสีชมพู “ภูลมโล” ชมป่า พญาเสือโคร่ง

เที่ยวยลวิถีชีวิตเมืองเชียงคาน ชมถนนคนเดิน

ประตูสู่แดนพญานาค วัดถ้ำดินเพียง

3 วัน 2 คืน กับ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด

วันแรก [ กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์ – ทุ่งกันหันลม เขาค้อ หล่มสัก ]

เวลา 05.00 น.

พร้อมคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ภูดอกไม้สายหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อความสะดวก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก… ä พร้อมเครื่องดื่ม ร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

10.00 น.

เปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่นมุ่งขึ้นพิชิต เขาค้อ แดนมหัศจรรย์ ที่โจษขานว่าหากใครได้มาสัมผัสอากาศ จะต่ออายุเพิ่มอีก 1 ปี เพราะอากาศดีสดชื่น นำท่านคณะเที่ยวชม ทุ่งกังหันลม  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพชรดำ บนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่  จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล ชมทุ่งดอกไม้สวยงาม

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน 🍴 ณ ห้องอาหาร 

เวลา บ่าย

เดินทางนำท่านสู่ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ที่ยอดเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา ที่ ได้รับพระราชทานจากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกระทรวงกลาโหม ได้จัดสร้าง น้อมเกล้าถวาย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2539 และเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบจากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ชมบรรยากาศความสวยงามของ พระธาตุเจดีย์อันงดงามประดับด้วยอัญมณีย์ล้ำค่า พร้อมชม พระเจ้า ๕ พระองค์ขนาดใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ณ โรงแรมหล่มสักณัฐติรัตน์ ระดับมาตรฐาน หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

เวลา 19.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 🍴  หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข


วันสอง [ เขาค้อ หล่มสัก – ภูทับเบิก ภูหินล่องกล้า- ดอยสีชมพูภูลมโล – เชียงคาน  ]

เวลา 06.30 น.

ชาร์ดความสดชื่น พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม  🍴

เวลา 07.30 น.

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูลมโล ภูเขาสีชมพู โดยผ่านเส้นทาง ภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สู่บ้านร่องกล้าภูเขาที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ 1768 เมตร สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์เย็นสบาย สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนได้สวยงาม ภูลมโล “ดอยสีชมพู” ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บนรอยรอยต่อ 3 จังหวัด พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ให้ท่านได้ชื่นชมและถ่ายภาพความประทับใจ ของป่าซากุระสีชมพูแสนหวานคลุกเคล้าความโรแมนติกของต้น พญาเสือโคร่ง ที่แข่งกันออกดอกผลิบานไปทั่วทั้งภูเขา จากนั้นนำท่านชม โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า ภายในเขตอุทยาน ภูหินร่องกล้า ก่อนถึงโรงเรียนทหารการเมืองและบ้านร่องกล้า ภูมิทัศน์ของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า ชม ไฮไลต์ของการมาเที่ยวคือ การได้ยืนชมวิวตามผาต่างๆ ทั้ง 5 ผา ได้แก่ ผาบอกรัก ผาสลัดรัก ผารักยืนยง ผาคู่รัก และผาไททานิค ซึ่งตั้งอยู่เรียงรายกัน รวมถึงชมทุ่งดอกกระดาษที่จะบานอยู่ริมผา อย่างงดงาม ในช่วงกลางเดือนมกราคม

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารรังทอง 🍴 

เวลา บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางเปลี่ยนเป็นรถบัสคันเดิมมุ่งหน้าสู่ เชียงคาน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่งโมงครึ่ง

เวลา 18.00 น.

เข้าสู่ที่พัก โรงแรมเชียงคานแกรนด์หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 🍴 หลังอาหารนำคณะเดินเล่นชมบรรยากาศถนนชายโขงเมืองเชียงคาน เพลิดเพลินกันสินค้างานแฮนด์เมคที่ระลึก เสื้อยึดลายน่ารัก ขนมท้องถิ่น ฯลฯ สมควรแก่เวลากลับสู่ที่พัก อิสระกับการพักผ่อน


วันสาม [ เชียงคาน – ภูทอกเชียงคาน – ปากชม – สังคม วัดถ้ำเพียงดิน – กรุงเทพฯ ]

เวลา 05.30 น.

นำท่านร่วมใส่บาตรข้าวเหนียว ดื่มด่ำวิถีชาวบ้านพร้อมชมวิถีชีวิตแบบหลวงพระบางยามเช้าที่ถนนชายโขง

 06.30 น.

นำท่านขึ้นไปยัง ภูทอก ชมวิวทะเลหมอกอันงดงาม และบรรยากาศยามเช้าอิสระให้ท่านชื่นชมบรรยากาศยามเช้า และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย (บริการเครื่องดื่มร้อนและของว่าง) สมควรแก่เวลาลงจากภูทอก บริการอาหารเช้า พื้นเมือง ข้าวเปียก ไข่กระทะ ณ ห้องอาหารของที่พัก🍴 จากนั้นจัดเก็บสัมภาระออกเดินทางสู่ อ.สังคม เปลี่ยนเป็นพาหนะท้องถิ่น ไต่ระดับความสูงขึ้นสู่ วัดผาตากเสื้อ นำท่านวิวแม่น้ำโขงสองฝั่งไทย-ลาวบน “สะพานกระจก” แห่งแรกในสยาม

 12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ ห้องอาหาร…. 🍴อ.สังคม

เวลา บ่าย

หลังอาหารนำท่านร่วมค้นหาความลี้ลับที่ว่ากันว่าเป็นประตูสู่ดินแดนแห่งพญานาคอีกแห่งหนึ่ง ถ้ำพญานาค ภายใน วัดถ้ำศรีมงคล “ถ้ำเพียงดิน” (รับเฉพาะคนชอบลุย เตรียมเสื้อผ้าที่สามารถเลอะหรือเปียกน้ำได้)เพราะถ้ำนี้อยู่ใต้พื้นดิน ต้องอาศัยความทรหดอดทนในการการย้ำน้ำลงไปสัมผัส บรรยากาศข้างล่าง ก็จะพบความลับนั้นเอง   จากนั้นสมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴

เวลา 24.00 น.

(โดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพและความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ 6,700.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,700.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ  5,400.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

– ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน                      – ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

– ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น              – มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

– ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด            – ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยภาพรวม
  • ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

****โปรดเตีรยม****

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน

ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด

สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี) , แสงวิชัย(ติ๊) , สุรัก(สี) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903

กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ เลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                Line Official : @roongrojtour

RoongrojTour Travel Center ยินดีให้บริการพร้อมทีมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ