Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

ปักษ์ใต้ ปักหมุดหยุดเวลา “เขาเล่าว่า…สตูล” ลังกาวี

ปักษ์ใต้ ปักหมุดหยุดเวลา “เขาเล่าว่า…สตูล” ลังกาวี

เขาเล่าว่า..ที่เมืองพระสมุทธเทวาอันศักดิ์สิทธิ์มี “สันหลังมังกร”

เขาเล่าว่า…ถ้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก มี “อุโมงแสงมรกต” ที่สร้างพลังชีวิต

ชมคฤหาสน์กูเด็น หมู่บ้านตันหยงโป

วัเชื่อมสัมพันธ์ AEC ช้อปปิ้งจุใจที่เกาะลังกาวี ตลาดกัวฮ์ พิพิธภัณฑ์มหาธีร์ฯ เคเบิ้ลคาร์

สักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อสด องค์ใหญ่ ณ วัดตาลเจ็ดยอด

(เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 5 วัน 4 คืน)

วันแรก [ กรุงเทพฯ – สตูล ]

เวลา 05.00 น.

คณะพร้อมกันที่ หน้าบริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ (ซอยสาเก ถนนตะนาว) เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกให้ท่าน ออกเดินทางสู่ จ.สตูล โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง บริการอาหารเช้าแบบปิคนิคบนรถ ä พร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็น มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการเดินทาง

09.30 น.

นำท่านสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรมรังสี หลวงปู่ทวด หลวงพ่อสด หลวงพ่อเงิน องค์ใหญ่ ณ วัดตาลเจ็ดยอด เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการเดินทาง

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน 🍴 ณ ห้องอาหาร จ.ประจวบคีรีขันธ์

เวลา บ่าย

มุ่งหน้าเดินทางสู่ จังหวัดสตูล ผ่อนคลายยืดเส้นคลายเมื่อยเป็นระยะ พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ ตลก และชมบรรยากาศสองข้างทางที่มีสวนยาง สวนปาล์ม พืชเศรษฐกิจภาคใต้อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร … 🍴 หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมในจังหวัดสตูล หรือเทียบเท่า


วันสอง [ สตูล มหัศจรรย์สันหลังมังกร ]

เวลา 07.00 น.

ชาร์ดความสดชื่น พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม  🍴

เวลา 09.00 น.

ย้อนอดีตสู่ ยุคนครีสโตย ชม พิพิธภัณฑ์คฤหาสน์กูเด็น จวนผู้ว่าราชการคนแรกของเมืองสตูล ในยุคที่สยามครอบครองเมืองไทรบุรี หรือ เคดาห์ ในปัจจุบันของประเทศมาเลเซีย นครีสโตยเป็นหัวเมืองหนึ่งของไทรบุรีขึ้นตรงกับมณฑลภูเก็ต ขณะนั้นและมีเรื่องราวประวัติศาสตร์อีกมากมายเมื่อ 115ปีที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล

เวลา 10.30 น.

นำท่านออกเดินทางจากตัว เมืองสตูลสู่หมู่บ้านตันหยงโป ท่านจะได้สัมผัสวีถีชนบทดั้งเดิมของนครีสโตย หรือปัจจุบันรู้จักกันในนามจังหวัดสตูล หมู่บ้านนี้ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ตันหยงโป หาดทรายยาวและบากันเคยตำบลนี้เป็นเกาะที่อยู่ระหว่างประเทศไทย และ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย คนที่นี้จึงมี วัฒนธรรมสองแผ่นดิน วัฒนธรรมผสมระหว่างไทย และ มาเลเซีย ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทำอาชีพเกี่ยวกับประมงหรือวิถีคนเลจนเป็นสมญานามของหมู่บ้านว่าหมู่บ้านซีฟู๊ดของเมืองสตูล ( SEAFOOD VILLAGE )

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ในสไตล์ซีฟูดส์ ณ ร้านอาหารตันหยงโป 🍴 ท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลรสเลิศอันโด่งดัง ท่ามกลางบรรยากาศอ้อมกอดแห่งท้องทะเล

เวลา บ่าย

ออกเดินทางสู่ทริป มหัศจรรย์สันหลังมังกร ( MIRACLE ISLAND SATUN  ) ที่เขาเล่าว่า “เมื่อน้ำลดเราจะได้เห็นแนวสันทรายคล้ายมังกรโผล่พ้นน้ำทะเล ให้ไปยืนอยู่บนสันหลังมังกรนี้ แล้วรับพลังบริสุทธิ์จากฮวงจุ้ยแห่งท้องทะเลจะช่วยเติมเต็มพลังกายพลังใจที่อ่อนล้าให้กลับมาเข้มแข็งพร้อมสู้ต่อไป  สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของหมู่เกาะของทะเลอันดามัน ที่สำคัญต่างๆ อาทิ เกาะตะรุเตา เกาะลังกาวี  พร้อมฟังคำบรรยายจากมัคคุเทศก์กับเรื่องเล่าอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

เวลา 14.30 น.

ตื่นตากับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของ  หาดสันหลังมังกร  ( DRAGON BEACH )  นำท่านเดินบนหลัง
มังกรชมความมหัศจรรย์ของหาดเปลือกหอยที่มีอายุนับร้อยปี ก่อตัวรวมกันเป็นหาดสวรรค์กว่า ล้านๆ ตัวชม หมู่บ้านวิถีชาวเกาะ  กระท่อมหลังคาจาก ฟากไม้ไผ่  บันไดสามขั้น ซึ่งเป็นวิถีชาวเลดั้งเดิมเกาะสุดท้ายของท้องทะเลอันดามัน ณ เกาะหัวมัน  PULAU UBI ดุจดั่งท่านเดินอยู่กลางทะเลด้วยระยะทางกว่า 5 กิโลเมตรจากเกาะหัวมัน PULAU UBI ปูเลาอูบีซึ่งเปรียบเหมือนหัวมังกรสู่ เกาะสาม PULAU TIGA เปรียบเหมือนหางมังกร จนเป็นที่มาของ ทะเลแยกที่ยาวที่สุดในโลก

เวลา 17.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือบ้านตันหยงโปเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านอาทิเช่น กะปิที่โด่งดังของสตูล อาหารทะเลแห้ง ซีฟู๊ดสำเร็จรูป เป็นต้น

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴 หลังอาหารเข้าที่พักระดับมาตรฐานในเมืองสตูล


วันสาม [ สตูล – ลังกาวี – นั่งเคเบิ้ลคาร์ ]

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท/โรงแรม🍴

 08.00 น.

เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือตำมะลัง   นำท่านผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อเดินทางสู่ เกาะลังกาวี

 09.30 น.

เดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่ เกาะลังกาวี สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของหมู่เกาะกลางทะเล

 10.30 น.

ถึง เกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเกาะลังกาวี   นำท่านสู่ GOTA MAHSURI  สัมผัสเรื่องราวของ พระนางเลือดขาว ผู้ที่ขอพรสาปแช่งเกาะลังกาวี ให้โดนคำสาปเจ็ดชั่วโคตร

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร…..  🍴

เวลา บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฆูนงมัตจิงจัง ที่สูงเป็นอันดับสองของเกาะลังกาวี สนุกสนาน ตื่นเต้นกับการนั่ง กระเช้าลอยฟ้า  CABLE CAR  ชมทัศนียภาพอันงดงามของสองประเทศ ไทย และ มาเลเซีย  แลชมทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม นำท่านเยี่ยมชม ของที่ระลึกระดับชาติ มากกว่า 9,000 ชนิด ณ galleria perdana พิพิธภัณฑ์ของท่าน อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย ท่าน ดร.มหาเธย์มูฮัมหมัด สุดยอดผู้นำประเทศมาเลเซีย ที่ได้รับการขนานนามว่า  “ THE MAN  OF  VISION ”

16.30 น.

เดินทางสู่ ตลาดกัวฮ์ เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าเดินทาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิดและอีกมากมาย

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร 🍴 จากนั้น หลังอาหารเช็คอินเข้า โรงแรม CITY BAY HOTEL /เทียบเท่า ระดับมาตรฐานบนเกาะลังกาวี (2ท่าน)


วันสี่ [ ลังกาวี – สตูล ]

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม 🍴

 08.00 น.

นำท่านถ่ายภาพที่ระลึกกับความตระการตาของ  “พญาอินทรีหินอ่อน”   สัญลักษณ์ประจำเกาะลังกาวีด้วยงบประมาณการสร้างถึง  30  ล้านบาท  และ ช๊อปปิ้ง ณ jetti lankawi จากนั้นลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล  ณ.ท่าเทียบเรือ “ ตำมะลัง

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร…..  🍴 จ.สุราษฎร์ธานี

เวลา บ่าย

พาเที่ยว ถ้ำภูผาเพชร ที่เขาเล่าว่า…อุโมงค์แสงมรกต “หากเพียงเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์ มันก็เกิดพลังที่จะเดินก้าวต่อไปในชีวิต เชื่อกันว่า นี่คือแสงปลายอุโมงที่เล่าขานกันมา หากมาเห็นสักครั้ง…ก็จะเกิดพลังชีวิต” ตื่นตากับ ถ้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ห้องปะการังที่มีหินงอก หินย้อย ขึ้นอยู่คล้ายปะการังใต้ท้อง ห้องพญานาคที่แต่ก่อนเคยมีน้ำขังอยู่ จนเป็น รอย คล้ายกับพญานาคเลื้อย และน้ำได้ไหลลงมายังห้องอ่างน้ำ ที่หลายคนได้ตั้งชื่อว่า อ่างชูวิทย์ ซึ่งเป็นอ่างใหญ่เป็นชั้นๆ ห้องผ้าม่าน เป็นห้องที่เหมือนเป็นผ้าม่านประกายเพชร ระยิบระยับ ตระการตามาก ห้องโดมศิลา  ห้องโถงใหญ่ที่เป็นลานกว้าง แล้วมีหินงอกเป็นรูปร่างเป็นอ่างน้ำเล็กๆ รองรับ หยดน้ำที่ตกลง มาจากเพดาน เชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธ์

เวลา 19.30 น.

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร… 🍴 หลังอาหารให้ท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พักผ่อนค้างคืนบนรถ


 วันห้า [ กรุงเทพฯ ]

เวลา 07.00 น.

(เวลาโดยประมาณ) นำท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และขอขอบคุณทุกๆท่าน


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 9,880.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 7,980.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน 

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ        + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ