Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

ไปแอ่วเหนือรับฤดูหนาว พาเก๋ายกก๊วนชวนพิชิต 3 ดอย อินทนนท์ ม่อนแจ่ม สุเทพ – ปุย

ไปแอ่วเหนือรับฤดูหนาว พาเก๋ายกก๊วนชวนพิชิต 3 ดอย อินทนนท์ ม่อนแจ่ม

สุเทพ – ปุย

พระบรมธาตุบ้านตาก วัดพระธาตุศรีจอมทอง นมัสการพระธาตุ 12 นักษัตร

ที่วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สะพานลอยฟ้า  Canopy Walkway

นามิเมืองไทย สวนสนบ่อแก้ว ดอยม่อนแจ่มหมู่บ้านม้งดอยปุย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ กาดทุ่งกวียน

ถ้ำเชียงดาว อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก วัดศรีสุพรรณ

อุทยานแห่งชาติออบหลวง เขาหินจูบกัน

(เดินทางโดย รถโค้ช ปรับอากาศ 4 วัน 3 คืน  / ออกเดินทางตอนเช้า)

 

วันที่ 30 ธ.ค. 60         กรุงเทพฯ – ตาก – อ.จอมทอง เชียงใหม่

04.00 น.   ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่าน ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จ.ลำพูน บริการอาหารแบบปิกนิกบนรถ พร้อมเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

11.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร อ.เมืองตาก

ช่วงบ่าย     เดินทางสักการะ พระบรมธาตุบ้านตาก “เจดีย์ราศรีปีมะเมีย” ที่จำลองแบบมาจากมหาเจดีย์ชเวดากอง จากประเทศเมียนม่าร์ และร่วมรำลึกถึงวีระกรรมแห่ง พ่อขุนรามคำแหง ที่เอาชนะการรบต่อ พ่อขุนสามชน แห่งเมืองฉอดทั้งได้สร้างเจดีย์รูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์สมัยสุโขทัย เอาไว้อย่างโดดเด่น เดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ อ.จอมทอง นำทุกท่านเยี่ยมสักการะ พระบรมธาตุศรีจอมทองวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (พระธาตุราศีประจำปีชวด) พร้อมทำบุญบริจาคทานตามกำลังศรัทธา เสริมสิริมงคล

18.00 น.   บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร อ.จอมทอง

              หลังอาหารเข้าที่พักระดับรีสอร์ท / โรงแรม ระดับมาตรฐาน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น (ห้องละ 2 ท่าน) อ.จอมทอง

วันที่ 31 ธ.ค. 60         อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ – อุทยานฯออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – ขันโตกดินเนอร์

06.30 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม/รีสอร์ท

07.30 น.   รถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง นำพาทุกท่านไต่ความสูงขึ้นท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มุ่งหน้าสู่ยอดดอยที่ความสูง 2,565 เมตร เป็นที่ตั้งของ สถูปอดีตเจ้าเมืองเชียงใหม่ “เจ้าอินทวิชยานนท์” จากนั้นพาท่านมา พระมหาธาตุนภเมธนีดล พระมหาธาตุนพพลภูมิสิริ พระธาตุคู่หล้าองค์ราชันและองค์ราชินีจอมสยาม

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

ช่วงบ่าย    หลังอาหารนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง ถ่ายภาพกับเขาหินจูบกัน Unseen In Thailand ที่เกิดจากลำน้ำแม่แจ่มที่ไหลเชี่ยวกรากสลักหินขนาดใหญ่ให้ขาดออกจากกัน จากนั้นนำท่านถ่ายภาพ สถานีทดลองปลูกพันธุ์ไม้บ่อแก้ว หรือ สวนสนบ่อแก้ว ที่ร่มรื่นงดงาม ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจแวะมาถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึกจำนวนมากความสวยงามของที่นี่ ได้รับฉายาว่า เกาะนามิเมืองไทย ไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลี สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองเชียงใหม่

19.00 น.   บริการอาหารค่ำให้ท่านสัมผัสกับอาหารพื้นเมืองล้านนา ณ ห้องอาหารคุ้มขันโตก หลังอาหารพาท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น (พักห้องละ 2-3 ท่าน)   อิสระกับการพักผ่อนหรือเดินเที่ยวยามราตรีที่ถนนคนเดินต่อตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ม.ค. 61           เชียงใหม่ – แม่ริม – ไชยปราการ – เชียงใหม่

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม เที่ยวชม ดอยม่อนแจ่ม เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ ชมแปลงดอกไม้เมืองหนาว มีร้านค้า ร้านอาหารไว้คอยให้บริการ นั่งดื่มกาแฟ ทานอาหารชมวิวในกระท่อมไม้ไผ่ที่อยู่ติดริมเขาได้บรรยากาศมาก สนุกกับการนั่งรถสามล้อม้ง (ค่าใช้จ่าย ไม่รวมในรายการ) บนม่อนแจ่ม จากนั้นนำชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่ครอบคลุม พื้นที่ 6,500 ไร่ ชมกลุ่มอาคาร เรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ เรือนป่าดิบชื้น ที่เก็บพันธุ์ไม้เขตร้อนของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เรือนไม้น้ำ แสดงพันธุ์ไม้น้ำกว่า 100 ชนิด และพาเดินบนเส้นทางสะพานลอยฟ้า  Canopy Walkway สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงามแบบแนบชิด สะพานชมธรรมชาติที่ยาวถึง 400 เมตร ซื่งยาวที่สุดในประเทศไทย

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

ช่วงบ่าย     เดินทางสู่ อำเภอแม่แตง พาท่านเที่ยวชม งานสถาปัตยกรรมชั้นครูวัดพระธาตุบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) วัดนี้สร้างในเมืองโบราณนามว่าเมืองแกน สร้างเมื่อราวปี 2437 วัดนี้สร้างบนเนินเล็กๆแลเห็นได้แต่ไกล งดงามสบายตาด้วยศิลปะล้านนาประยุกต์ ริเริ่มการก่อสร้างจากดำริของ พระครูบาเทือง นาถสีโล (พระครูไพศาลพัฒนโกวิท) เยี่ยมชมพระธาตุ 12 นักษัตร พระไสยาสน์ขนาดใหญ่ หอไตรที่อลังการยิ่งใหญ่ จากนั้นพาท่านชม วัดถ้ำเชียงดาว นำท่านชม ถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว ของดอยหลวงเชียงดาว นำชมภายในแต่ละถ้ำที่มีความงดงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้ เกิด รูปร่างต่างๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่ เสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่อยู่ตรงที่มีน้ำใสไหลเย็นจากในถ้ำไหล ออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ เป็นอย่างนี้ชั่วนาตาปีไม่มีเหือดหาย

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารพาท่านกลับเข้าที่พัก โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น (พักห้องละ 2-3 ท่าน)   อิสระกับการพักผ่อนหรือเดินเที่ยวยามราตรีที่ถนนคนเดินต่อตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ม.ค. 61             ดอยสุเทพ ดอยปุย – ลำปาง – กรุงเทพฯ

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น.   เปลี่ยนเป็นรถสองแถวเดินทางสู่ บ้านม้งดอยปุย แหล่งชุมชนชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงของดอยสุเทพ ประกอบอาชีพค้าขาย และการเกษตรเป็นหลัก นักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีชีวิต และเลือกซื้อสินค้า OTOP เป็นของฝากให้กลับคนทางบ้านได้ จากนั้นพาท่านสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สักการะพระบรมสารีริกธาตุภายในองค์มหาธาตุเจดีย์ (ราศรีปีมะแม) ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

ช่วงบ่าย     หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ วัดศรีสุพรรณ ที่มีประวัติครั้งอดีตกว่า 500 ปี เดิมชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” นำท่านชม พระอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย สมควรแก่เวลาแวะที่ตลาดทุ่งเกวียน เพื่อซื้อหาแคปหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว สินค้าพื้นเมืองนานาชนิด  กลับไปฝากคนทางบ้าน

19.00 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ตาก หลังอาหารพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ม.ค. 61             กรุงเทพฯ

04.00 น.     (เวลาโดยประมาณ+- 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทาง)เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพด้วยความประทับใจ และอย่าลืมพบกันโปรแกรมถัดไปครับ

 

อัตราค่าบริการ     ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน  ท่านละ  8,490.- บาท กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ 2,200.- บาท

เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี         ท่านละ  6,890.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

กรณีเดินทางโดยรถตู้ 8 ท่าน ราคาท่านละ 8,900.- บาท

อัตราค่านี้รวม    – ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน                  – ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

– ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น            – มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

                      – ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด           – ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม      ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยภาพรวม

– ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

– ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง  – แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email / Id:Line

– ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 3,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ  กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

***โปรดเตรียม*** ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด

หมายเหตุ : – บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน

สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี) , แสงวิชัย(ติ๊) , สุรัก(สี) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903

Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                     Line Official : @roongrojtour

 

'
%d bloggers like this: