Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

อีสาน..แซ่บนัว..ทัวร์ไปรถไฟขขบวนใหม่ อีสานมรรคา กลับรถบัส 4 วัน 2 คืน

อีสาน..แซ่บนัว..ทัวร์ไปรถไฟขขบวนใหม่ อีสานมรรคา

กลับรถบัส 4 วัน 2 คืน

เส้นทางท่องเที่ยว ขอนแก่น หนองคาย สปป.ลาว เวียงจันทน์ ภูเรือ เลย

เล่นน้ำตามประเพณีไทยอันงดงาม ณ ถนนข้าวเหนี่ยว วัดป่าห้วยลาด พระธาตุศรีสองรัก พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

ประตูชัย วัดพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ดิวตี้ฟรี ชมพระอาทิตย์ขึ้นยอดภูเรือ พระธาตุผาซ่อนแก้ว

(ทัวร์รถโค้ชปรับอากาศ สัมผัสงานสงกรานต์ 2 วิถี/สนับสนุนโดยการท่องเที่ยว ภาคอีสาน)

วันแรก [ กรุงเทพ ฯ – หัวลำโพง – หนองคาย ]

เวลา 17.30 น.

นัดทุกท่านพร้อมกันที่ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)  เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่าน ด้านกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระอื่น ๆ

 เวลา 20.00 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย โดยรถไฟ (ขบวนรถใหม่) ขบวนรถด่วนพิเศษอีสารมรรคาที่ 25 กรุงเทพ – หนองคาย รถนอนชั้น 2 ปรับอากาศ ระหว่างเดินทางบริการอาหารค่ำ (กล่อง) ä บนรถไฟ / พร้อมพักผ่อนค้างคืนบนรถ


วันสอง [ หนองคาย – สังคม – เชียงคาน  ]

เวลา 06.45 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่  จังหวัดหนองคาย ชาร์ดความสดชื่น รับประทานอาหารเช้าแบบง่ายๆ  ä

เวลา 08.00 น.

เปลี่ยนพาหนะการเดินทางเป็นรถบัสปรับอากาศ ต้อนรับท่านด้วยมัคคุเทศก์แนะนำรายการท่องเที่ยวและสนุกสนานกับกิจกรรมบนรถ นำท่านสู่แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา สักการะขอพร หลวงพ่อพระใส เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดโพธิ์ชัย จากนั้นเดินทางชม ถ้ำพญานาค ภายใน วัดถ้ำศรีมงคล “ถ้ำเพียงดิน” (สำหรับคนชอบลุย) เพราะถ้ำนี้อยู่ใต้พื้นดิน ต้องอาศัยความทรหดอดทนในการย่ำน้ำลงไปสัมผัส ทั้งมุด ทั้งลุย เชื่อกันว่าหากใครได้ลอดถ้ำแล้วเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองในความเชื่อคนท้องถิ่น บรรยากาศข้างล่างสามารถเชื่อมหากันได้จะมีเสาเรียงรายกันนับพันต้นซึ่งไม่ใช่ฝีมือมนุษย์สร้างขึ้น และภายในของถ้ำนั้นสวยงามมาก ซึ่งเชื่อกันว่าเป็น 1 ใน 3 ประตู มุ่งสู่ดินแดนแห่งเมืองนาคราช

เวลา 11.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร… ä อ.สังคม

เวลา บ่าย

หลังอาหารเปลี่ยนเป็นพาหนะท้องถิ่น ไต่ระดับความสูงมุ่งหน้าขึ้นสู่ยอดเขานำท่านชม วัดพระธาตุผาตากเสื่อ ชมเกร็ดมังกรเหนือหาดทรายแม่น้ำโขง สองฝั่งไทย-ลาวบน “สะพานกระจก” แห่งแรกในสยาม และทิวทัศน์เหนืออำเภอสังคม และ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ สะพานกระจก แห่งแรกของประเทศไทย สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ อ.เชียงคาน นำท่านชม แก่งคุดคู้ มหัศจรรย์แก่งหินกว้างกั้นลำน้ำโขงที่ยิ่งใหญ่พร้อมรับฟังตำนานที่จาลึกอย่างน่าสนใจจากมัคคุเทศก์ อย่าลืมอุดหนุนชิมมะพร้าวแก้วของดีเมืองเชียงคานที่เยี่มยอดที่สุดในสยาม

เวลา 18.00 น.

เดินทางกลับเข้าที่พัก แบบแนบชิดธรรมชาติติดริมน้ำโขงที่วิวสวยมาก ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาเท่น ระดับ 4 ดาว++

เวลา 19.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ä หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน หรือจะเลือกไปเดิน ถนนชายโขงของเมืองเชียงคาน ชมถนนคนเดิน ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหนุ่มสาวมาเดินเที่ยวยามค่ำ นับเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่มีอาคารบ้านเรือนเก่าของชาวหลวงพระบางที่มาอาศัยตั้งรกรากแต่ในอดีต ที่เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้า เลือกซื้อมะพร้าวแก้ว ผลิตภัณฑ์โอทอป ท้องถิ่น และเลือกชิม ช้อป ซื้อ มะพร้าวแก้ว ของฝากขึ้นชื่อ ของ อ.เชียงคาน เดินเที่ยวชมอาคารไม้โบราณ มุมถ่ายภาพสวยๆ (ห่างจากที่พัก 2.6 กิโลเมตร) 


วันสาม [เชียงคาน – ท่าลี่ พระธาตุสัจจะ – ภูเรือ ]

เวลา 05.30 น.

นำท่านร่วมใส่บาตรข้าวเหนียว ดื่มด่ำวิถีชาวบ้านพร้อมชมวิถีชีวิตแบบหลวงพระบางยามเช้าที่ถนนชายโขง สมควรแก่เวลา บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของที่พัก ä

เวลา 08.00 น.

นำท่านท่องดินแดนสุดขอบแผนที่ประเทศไทย ทำพิธีเรื่องเอกสาร เพื่อขอหนังสือผ่านแดนไทย-ลาว(Border Pass) ใช้หลักฐานสำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายสีขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง 2 รูป จากนั้นลงเรือข้ามถึงด่านฝั่งลาว นำท่านชมวิถีชีวิตชาวสานะคาม (Sanakham) ชมสถาปัตยกรรมวัดต่าง ๆ  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ไหว้พระทำบุญแบบแปลกตาแปลกใจด้วยสไตล์บ้าน ๆ ผสมผสานวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวลาวล้านช้าง ไหว้พระทำบุญที่ วัดสว่างโพธิสมพร ตกแต่งด้วยสีสันสดใสมาก ด้านในมีพระประธานลักษณะพระพุทธรูปได้กลิ่นอายล้านนามาแล้ว บรรยากาศร่มรื่น วัดสังคะเทนพัฒนาราม  วัดใหญ่ผาหด สักการะพระประธานองค์ใหญ่ที่มีอายุกว่า 400 ปี และแปลกกว่าวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย คือเป็นพระพุทธรูปปางเบิกเนตร  จากนั้นนำท่าน สักการะเจดีย์ทอง วัดแสน

เวลา 12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

เวลา บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อ.ท่าลี่ นำท่านสู่ วัดลาดปู่ทรงธรรม ให้ท่านสักการะองค์ พระธาตุสัจจะ ที่บรรจุพระบรมสาริกธาตุพระอรหันต์ธาตุและปถวีธาตุพนม (ดินจากพระธาตุพนม) สร้างขึ้นเพื่อต่อชะตาพระธาตุพนมที่พังทลายลง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๘ โดยวิธีการเสี่ยงสัจจาอธิษฐาน คือ เสี่ยงให้ความจริงเกิดขึ้นตามกติกาบนพื้นฐานแห่งสมมติสัจจะเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งของเมืองท่าลี่จากนั้นนำชม วัดป่าห้วยลาด สถานที่ประดิษฐาน พระสัพพัญญู ผู้รู้แจ้งในสามโลก สร้างจากหินแร่แคลไซด์  ตั้งเด่นสง่าภายในมหาวิหารกลางหุบเขาภูครั่ง สักการะขอพรอวยชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ที่พัก อ.ภูเรือ รีสอร์ทสไตล์ธรรมชาติ

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  ä หลังอาหารนำท่านสู่ สมควรแก่เวลากลับที่พักอิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข


วันสี่ [ ภูเรือ – ด่านซ้าย – เพชรบูรณ์ – กรุงเทพฯ]

เวลา 04.30 น.

ปลุกแต่เช้า เปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่นกำลังสูงไต่ความระดับสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ  ให้ท่านเที่ยวดูทะเลหมอกรอชมแสงแรกของวันใหม่ที่ ผาโหล่นน้อย ออกกำลังกายสักนิดพิชิต ยอดภูเรือ ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,365 ม. พร้อมสักการะ พระพุทธนาวาบรรพต บนยอดภูเรือ ชมหินรูป พระศิวะ สวนหินเต่า หินวัวนอน หินพานขันหมาก เหมาะเวลาเดินทางลงจากภูเรือสู่ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระเตรียมตัวออกเดินทางท่องเที่ยวในจุดต่อไป

เวลา 07.30 น.

บริการรับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 🍴

เวลา 08.30 น.

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ซึ่งเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเพณี ตลอดจนการจัดแสดงอุปกรณ์การทำชุดและหน้ากากผีตาโขน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีแห่งเดียวในโลก และมีการเก็บรักษาหน้ากากผีตาโขนยุคแรกๆ  ไว้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านชม วัดเนรมิตวิปัสสนา  อ.ด่านซ้าย พรมแดนศักดิ์สิทธิ์สื่อมิตรไมตรี  ชมบริเวณวัด และนมัสการองค์พระพุทธชินราชจำลอง องค์พระประธาน ในอุโบสถที่สร้างขึ้นจากศิลาแลงทั้งหลัง ภายในพระอุโบสถตกแต่งไว้ตามแบบศิลปะประยุกต์   ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง และตามหาภาพวาด ปลาการ์ตูน ตัวน้อยที่ซ่อนอยู่ภายในภาพวาดที่สวยงามนี้ ชม พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสัจจะ และ มิตรไมตรีระหว่าง กรุงศรีอยุธยา กับ กรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) ว่าทั้งสองแผ่นดินจะไม่รุกรานกัน  (ณ สถานที่นี้มีธรรมเนียมปฏิบัติ ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดงและห้ามนำดอกไม้สีแดงเข้าไปสักการะพระธาตุ)

เวลา 12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวด่านน้ำใจ 🍴 อ.ด่านซ้าย

เวลา บ่าย

หลังอาหารเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นนำท่านขึ้นสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ให้ท่านได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และชมความงดงามของ สถาปัตยกรรมภายในวัด พระธาตุที่สร้างขึ้นเป็นรูปดอกบัว ประดับไปด้วยเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ ลูกปัด ลูกแก้วและเศษกระเบื้องที่เหลือใช้นำมาตกแต่งได้อย่างสวยงาม พร้อมชม พระเจ้า ๕ พระองค์ขนาดใหญ่ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากที่ ร้านไร่กำนันจุล อาทิ ปลาส้ม,ผลไม้แปรรูปต่างๆ,น้ำผลไม้ต่างๆ, ของขบเคี้ยวต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย เชิญท่านเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไก่ย่างบัวตอง 2 ä อ.วิเชียรบุรีหลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน

 เวลา 23.00 น.

(เวลาโดยประมาณ)เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพ อย่าลืมพบกันโปรแกรมถัดไปครับ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ 7,990.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,150.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ  6,490.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

ในกรณีเดินทางเป็นรถตู้ 8 ท่าน ราคาท่านละ 8,490.- บาท

อัตรานี้รวม

– ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน                     – ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

– ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น                                          – มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

– ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด                                         – ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยภาพรวม
  • ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

****โปรดเตรียม****

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน

ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด / **เอกสารประจำตัวประชาชน**

สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี) , แสงวิชัย(ติ๊) , สุรัก(สี) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903

กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ เลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                Line Official : @roongrojtour

RoongrojTour Travel Center ยินดีให้บริการพร้อมทีมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ