Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

ล่องทะเลเกาะช้าง ท่องเมืองตราด จันทบุรี (3 วัน 2 คืน ทางรถ)

ล่องทะเลเกาะช้าง ท่องเมืองตราด จันทบุรี

(3 วัน 2 คืน ทางรถ)

สักการะพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ ณ วัดสะพานเลือก

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

ดำน้ำชมปะการัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง ชมวิวเนินนางพญา

 “เขาเล่าว่า…มหัศจรรย์ทรายดำ” เม็ดทรายสีดำ แร่ธาตุธรรมชาติ พลังบำบัดเหมือนได้ทำสปาธรรมชาติ

วันแรก       กรุงเทพฯ – วัดสะพานเลือก จันทบุรี – ตราด – เกาะช้าง

เวลา  05.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ทีมงานคอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่าน ติดป้ายกระเป๋า ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ท่าเรือแหลมงอบ (อ่าวธรรมชาติ) จังหวัดตราด เพื่อความสะดวก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก(กล่อง)บนรถ  พร้อมเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

เวลา  10.30 น.

เดินทางถึง วัดสะพานเลือก .ท่าใหม่   นำท่านกราบสักการะ พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (พระนอน) ขนาดความสูง 16 เมตร ยาว 56 เมตร มีความสวยงดงามเต็มองค์ ประดิษฐานภายในวิหารจตุรมุขอันวิจิตรบรรจง

เวลา  12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแม่วรรณา  อ.เมืองจันทบุรี

ช่วงบ่าย

หลังอาหารเดินทางสู่ ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน อ.แหลมงอบ เขาเล่าว่า… “มหัศจรรย์ทรายดำ ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ก่อเกิดเป็นเม็ดทรายสีดำสนิท เชื่อกันว่า มีสรรพคุณของแร่ธาตุธรรมชาติที่สามารถทำให้ผ่อนคลายสุขภาพได้ เพียงแค่ได้นอนหมกตัวอยู่ใต้ผืนทรายดำ ก็จะทำให้รู้สึกถึงพลังบำบัดเหมือนได้ทำสปาธรรมชาติ” สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่แหลมงอบ (อ่าวธรรมชาติ) ลงเรือเฟอร์รี่ ข้ามตรงสู่ เกาะช้าง อ่าวสับปะรด เกาะใหญ่อันดับที่ 2 ของประเทศไทย ย้ายกระเป๋าสัมภาระขึ้นรถท้องถิ่นสู่ รีสอร์ทที่พัก หาดคลองพร้าว / หรือหาดทรายขาว (หาดบางเบ้าอยู่ไกลสุดแต่เงียบสงบ หาดทรายสวยมาก)

เวลา  16.00 น.

ขึ้นฝั่งท่าเรือเกาะช้างนำท่านเข้าที่พัก เกาะช้าง คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก จากนั้นอิสระกับการเล่นน้ำทะเลพักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา  18.30 น.

เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น(สองแถว)ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ร้านอาหาร บริการอาหารมื้อเย็น ณ ห้องอาหารไอยรา ซีฟู๊ด เกาะช้าง   หลังอาหารเดินทางกลับที่พักอิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข


วันที่สอง      บ้านบางเบ้า – ดำน้ำชมปะการัง เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะรัง

เวลา  07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของที่พัก

เวลา  08.00 น.

หลังอาหารเช้าเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นสองแถวนำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ ที่บางเบ้า(ใช้เวลาเดินทางสู่ท่าเรือประมาณ 45 นาที) ลงเรือท่องเที่ยวท้าแดด มุ่งหน้าสู่ท้องทะเลอ่าวไทยอันไพศาล สู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง นำท่านเล่นน้ำใสๆ ดำน้ำชมปะการัง ในกองหินกลางทะเลที่มีปะการังรายล้อม ฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายท้าทายผู้มาเยือน เรือเทียบหาดของ เกาะรัง ให้ท่านสัมผัสโลกที่แตกต่าง ของเหล่าสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล อ่าวไทยอย่างจุใจ และชม ศาลเจ้าบนเกาะ เดินเล่นหาดทรายที่ขาวละเอียดดุจปุยแป้ง

 ช่วงเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกบนเรือ / บนเกาะ 

ช่วงบ่าย

ดำน้ำชมโลกสีสันสดใสใต้ท้องทะเลที่ เกาะยักษ์ ชม กลุ่มปะการังจาน ปะการังผักกาด ชื่นชมความงดงามของดอกไม้ทะเล แผงฟองน้ำเรียงรายก้นท้องทะเล ถ้าโชคดีท่านอาจได้สัมผัสปลานสีโม่ หรือ ปลาการ์ตูนได้อย่างใกล้ชิดเลยเชียว สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางกลับ

เวลา  17.00 น.

กลับเข้าที่พัก อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า พักผ่อนเล็กน้อยหรือจะเลือกเล่นน้ำชายหาดต่อ อิสระกับการพักผ่อน

เวลา  19.00 น.

บริการอาหารเย็นที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท  หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเลือกเดินเล่นชมเมืองวิถีชีวิตบนเกาะช้างยามค่ำคืน


วันที่สาม         เกาะช้าง – วิวเนินนางพญา ถนนบูรพาชลทิต – กรุงเทพฯ

เวลา  07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

เวลา  08.00 น.

อำลาเกาะช้าง เดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวสับปะรด ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่ อ่าวธรรมชาติ ฝั่งตราด เปลี่ยนป็นรถโค้ชอีกครั้งเพื่อเดินทางสู่ จังหวัดจันทบุรี แวะให้ท่านได้กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซื้อของฝากกระจายรายได้ระหว่างตลาด (แผงชาวบ้าน) ริมทางประเภท กะปิ น้ำปลา ผลไม้ในช่วงนั้นๆ   หรือจะเป็นร้านขายของฝากกลับไปฝากคนทางบ้าน

เวลา  12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหารปูจ๋าท่าแฉลบ  อ.ท่าใหม่

ช่วงบ่าย

เดินทางชมวิว บนเส้นทางอันงดงามที่สุดในประเทศไทย คล้องกุญแจแห่งรักที่ จุดชมวิวเนินนางพญา จากนั้นอำลาเมืองสีสันตะวันออก มุ่งหน้าเดินทางกลับสู่ จุดหมายปลายทาง

เวลา  19.30 น.

(โดยประมาณ+- 1 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางกลับ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิภาพด้วยรอยยิ้มและภาพความประทับใจ


อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน      ท่านละ     6,800 บาท    กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ 2,200.- บาท

เด็กเล็ก อายุ   2-11 ปี             ท่านละ     5,500 บาท    พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตราค่าบริการนี้รวม 

–    ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง                  –     ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน

–    ค่าอาหาร 8 มื้อตามที่ระบุในรายการ                                     –     ค่าเครื่องดื่มและของว่างระหว่างการเดินทางไม่มีแอลกอฮอล

–    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ(คนไทย)    –     ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

–   ค่าเรือ/ท้องถิ่น ไม่รวมทิป                                              –     ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
  • ค่าใช่จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่สำหรับชาวต่างชาติ จ่ายตามจริง
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ในกรณีเปิดใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์
  • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

หมายเหตุ       กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

กำหนดการเดินทาง  12-14 ส.ค. / 22-24 ต.ค. และทุกศุกร์ ถึง อาทิตย์ 27 ท่าน