Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

ล่องทะเลเกาะช้าง ท่องเมืองตราด จันทบุรี

ล่องทะเลเกาะช้าง ท่องเมืองตราด จันทบุรี

สักการะพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ ณ วัดสะพานเลือก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

ดำน้ำชมปะการัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง ชมวิวเนินนางพญา

“เขาเล่าว่า…มหัศจรรย์ทรายดำ” เม็ดทรายสีดำ แร่ธาตุธรรมชาติ พลังบำบัดเหมือนได้ทำสปาธรรมชาติ

(เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 3 วัน 2 คืน)

วันแรก [ กรุงเทพฯ – วัดสะพานเลือก จันทบุรี – ตราด – เกาะช้าง ]

เวลา 07.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ทีมงานคอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่าน ติดป้ายกระเป๋า ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ท่าเรือแหลมงอบ (อ่าวธรรมชาติ) จังหวัดตราด เพื่อความสะดวก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก(กล่อง)บนรถ ä พร้อมเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

11.00 น.

เดินทางถึง วัดสะพานเลือก .ท่าใหม่   นำท่านกราบสักการะ พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (พระนอน) ขนาดความสูง 16 เมตร ยาว 56 เมตร มีความสวยงดงามเต็มองค์ ประดิษฐานภายในวิหารจตุรมุขอันวิจิตรบรรจง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแม่วรรณา 🍴 อ.เมืองจันทบุรี

เวลา บ่าย

หลังอาหารเดินทางสู่ ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน อ.แหลมงอบ เขาเล่าว่า… “มหัศจรรย์ทรายดำ ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ก่อเกิดเป็นเม็ดทรายสีดำสนิท เชื่อกันว่า มีสรรพคุณของแร่ธาตุธรรมชาติที่สามารถทำให้ผ่อนคลายสุขภาพได้ เพียงแค่ได้นอนหมกตัวอยู่ใต้ผืนทรายดำ ก็จะทำให้รู้สึกถึงพลังบำบัดเหมือนได้ทำสปาธรรมชาติ” สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่แหลมงอบ (อ่าวธรรมชาติ) ลงเรือเฟอร์รี่ ข้ามตรงสู่ เกาะช้าง อ่าวสับปะรด เกาะใหญ่อันดับที่ 2 ของประเทศไทย ย้ายกระเป๋าสัมภาระขึ้นรถท้องถิ่นสู่ รีสอร์ทที่พัก หาดคลองพร้าว / หรือหาดทรายขาว (หาดบางเบ้าอยู่ไกลสุดแต่เงียบสงบ หาดทรายสวยมาก)

เวลา 16.00 น.

ขึ้นฝั่งท่าเรือเกาะช้างนำท่านเข้าที่พัก เกาะช้าง คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก จากนั้นอิสระกับการเล่นน้ำทะเลพักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.30 น.

เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น(สองแถว)ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ร้านอาหาร บริการอาหารมื้อเย็น ณ ห้องอาหารไอยรา ซีฟู๊ด เกาะช้าง 🍴  หลังอาหารเดินทางกลับที่พักอิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข


วันสอง [ บ้านบางเบ้า – ดำน้ำชมปะการัง เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะรัง ]

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของที่พัก 🍴

 08.00 น.

หลังอาหารเช้าเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นสองแถวนำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ ที่บางเบ้า(ใช้เวลาเดินทางสู่ท่าเรือประมาณ 45 นาที) ลงเรือท่องเที่ยวท้าแดด มุ่งหน้าสู่ท้องทะเลอ่าวไทยอันไพศาล สู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง นำท่านเล่นน้ำใสๆ ดำน้ำชมปะการัง ในกองหินกลางทะเลที่มีปะการังรายล้อม ฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายท้าทายผู้มาเยือน เรือเทียบหาดของ เกาะรัง ให้ท่านสัมผัสโลกที่แตกต่าง ของเหล่าสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล อ่าวไทยอย่างจุใจ และชม ศาลเจ้าบนเกาะ เดินเล่นหาดทรายที่ขาวละเอียดดุจปุยแป้ง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกบนเรือ / บนเกาะ  🍴

เวลา บ่าย

ดำน้ำชมโลกสีสันสดใสใต้ท้องทะเลที่ เกาะยักษ์ ชม กลุ่มปะการังจาน ปะการังผักกาด ชื่นชมความงดงามของดอกไม้ทะเล แผงฟองน้ำเรียงรายก้นท้องทะเล ถ้าโชคดีท่านอาจได้สัมผัสปลานสีโม่ หรือ ปลาการ์ตูนได้อย่างใกล้ชิดเลยเชียว สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางกลับ

เวลา 16.00 น.

กลับเข้าที่พัก อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า พักผ่อนเล็กน้อยหรือจะเลือกเล่นน้ำชายหาดต่อ อิสระกับการพักผ่อน

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารเย็นที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท 🍴 หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเลือกเดินเล่นชมเมืองวิถีชีวิตบนเกาะช้างยามค่ำคืน


วันสาม [ เกาะช้าง – วิวเนินนางพญา ถนนบูรพาชลทิต – กรุงเทพฯ ]

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก 🍴

 09.00 น.

อำลาเกาะช้าง เดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวสับปะรด ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่ อ่าวธรรมชาติ ฝั่งตราด เปลี่ยนป็นรถโค้ชอีกครั้งเพื่อเดินทางสู่ จังหวัดจันทบุรี แวะให้ท่านได้กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซื้อของฝากกระจายรายได้ระหว่างตลาด (แผงชาวบ้าน) ริมทางประเภท กะปิ น้ำปลา ผลไม้ในช่วงนั้นๆ   หรือจะเป็นร้านขายของฝากกลับไปฝากคนทางบ้าน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหารปูจ๋าท่าแฉลบ🍴อ.ท่าใหม่

เวลา บ่าย

เดินทางชมวิว บนเส้นทางอันงดงามที่สุดในประเทศไทย คล้องกุญแจแห่งรักที่ จุดชมวิวเนินนางพญา จากนั้นอำลาเมืองสีสันตะวันออก มุ่งหน้าเดินทางกลับสู่ จุดหมายปลายทาง

เวลา 19.30 น.

(โดยประมาณ+- 1 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางกลับ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิภาพด้วยรอยยิ้มและภาพความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 6,800.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,200.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 5,500.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ        + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ