Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

ร่วมประเพณีโบราณพิธีเสียเคราะห์ ยลกุ้ยหลินเมืองลาว วังเวียง เขาเล่าว่า…ผ้าผิวสวย ผ้าเพื่อสุขภาพ

ท่องเที่ยวสัมผัสวีถีไทย วิถีอีสาน วิถีลาว ก้าวเข้าสู่วิถี AEC

 ขอนแก่น หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง อุดรธานี

ร่วมประเพณีโบราณพิธีเสียเคราะห์ ยลกุ้ยหลินเมืองลาว วังเวียง                      

เขาเล่าว่า…ผ้าผิวสวย ผ้าเพื่อสุขภาพ

(4 วัน 3 คืน สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

วันที่ 13 เมษายน 2559  

[กรุงเทพฯ – บ้านไผ่ – ขอนแก่น “ร่วมงานบายศรี และสรงน้ำพระวัดไชยศรี”]

เวลา  04.00 น.  

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย.… เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ อำนวยความสะดวกให้ท่าน  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อความสะดวก ระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก ä พร้อมเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์แนะนำรายการท่องเที่ยวพร้อมกับสนุกสนานกับกิจกรรมบนรถ

เวลา  เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร…

ช่วงบ่าย

เดินทางสู่ จังหวัดขอนแก่น ททท.ชวนสัมผัสงานสงกรานต์วิถีเดิมแท้ ที่ “วัดไชยศรี บ้านสาวะถี” ร่วมสรงน้ำพระสืบสานงานประเพณีอันดีงามของภาคอีสาน ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ สืบทอดการเรียกขวัญที่ใครก็อยากเข้าร่วม เพื่อเป็นมงคลยิ่ง พร้อมชมภาพจิตรกรรมอายุ 113 ปี บนฝาผนังที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ภายในสมของวัดที่นับเป็นการบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิตของชนอีสาน จากนั้นเข้าที่พัก

เวลา  18.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารค่ำä ที่ได้รับความร่วมมือจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สนับสนุนในครั้งนี้ ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคอีสาน ณ ห้องอาหารโรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น    หลังอาหารเช็คอิน จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก โรงแรมระดับมาตรฐานของจังหวัดขอนแก่น (ห้องละ 2-3 ท่าน)

***** จนสมควรแก่เวลาเข้าพักผ่อนนิทรา หรือเล่นน้ำสงกรานต์แบบวัยมันส์ที่ถนนข้าวเหนียวตามอัธยาศัย ******


 

วันที่ 14 เมษายน 2559

[ขอนแก่น – อุดรธานี – เวียงจันทน์ สปป.ลาว – วังเวียง]

เวลา  06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

เวลา  07.30 น.

เดินทางสู่ ด่านชายแดนมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย ผ่านกระบวนการทำเรื่องผ่านแดนตรวจคนเข้าเมืองสู่ กำแพงนครเวียงจันทน์ โดยมีไกด์ สปป.ลาวที่น่ารัก คอยให้การแนะนำและท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลิน เดินทางสู่ วัดศรีเมือง สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เสมือนศาลหลักเมืองประจำประเทศ

เวลา  เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหารออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ เมืองตากอากาศวังเวียง หรือที่รู้จักกันดีตามคำเล่าลือว่า กุ้ยหลินเมืองลาว แดนสวรรค์ของ “ฝรั่งแบ็คแพ็ค” (Back Packer) ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิถีชีวิตพอเพียงแบบลาว

เวลา  17.00 น.

เช็คอินเข้าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานที่ โรงแรมทวีสุก หรือ เทียบเท่า พักผ่อนอิสระ หรือจะเลือกเช่าเรือคายัคพายเอง หรือห่วงยางเล่นน้ำก็ได้

เวลา  18.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ä สนุกสนานไปกับปาร์ตี้คาราโอเกะไปพร้อมกับอาหารพื้นเมืองอันสุดแสนอร่อย ท่ามกลางบรรยากาศอันธรรมชาติริมแม่น้ำซอง

เวลา  20.00 น.

หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน หรือหากนอนไม่หลับเชิญเดินเที่ยวชมราตรีวังเวียงและชิมโรตีขึ้นชื่อของเมืองวังเวียง


วันที่ 15 เมษายน 2559   [วังเวียง – เวียงจันทน์ – หนองคาย]

เวลา  07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เวลา  08.00 น.

หลังอาหารจัดเก็บสัมภาระ ออกเดินทางมุ่งหน้านำท่านไปชมธรรมชาติอันงดงามเคล้าทะเลหมอกยามเช้า ของเมืองวังเวียง เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ำซองไหลผ่าน ชามความงามของ ถ้ำจัง ที่ท่านสามารถมองลงมาเห็นเมืองวังเวียงอันสวยงามได้ทั้งเมือง จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ เขื่อนน้ำงึม เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ของ สปป.ลาว ตั้งอยู่ที่เมืองท่าลาด

เวลา  เที่ยง

นำท่านล่องเรือชมธรรมชาติของเขื่อนน้ำงึมพร้อมบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแพเวียงเจริญ ä บนแพด้วยเมนูอาหารปลา มากมาย คลอเคล้าไปกับธรรมชาติที่สุดแสนจะประทับใจ

เวลา  บ่าย

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์ นำชม หอพระแก้ว ยลพระพุทธรูปโบราณล้ำค่า และเป็นสถานที่อันเคยประดิษฐานองค์พระแก้วมรกต ปิดท้ายด้วยการละลายทรัพย์ ณ ด่านชายแดนดิ้วตี้ฟรี เพลิดเพลินกับการคัดสรรค์สินค้าแบรนด์เนมราคาถูก

เวลา  17.00 น.

เดินทางกลับสู่ ประเทศไทยข้าม สะพานมิตรภาพไทยลาว (แห่งที่1) สู่จังหวัดหนองคาย

เวลา  19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารครัวแม่แป๊ด ä หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักระดับมาตรฐาน (2 ท่าน) จังหวัดหนองคาย


วันที่ 16 เมษายน 2559   [หนองคาย – อุดรธานี – กรุงเทพฯ]

เวลา  07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบเรียบง่าย ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

เวลา  08.00 น.

เดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย สักการะสรงน้ำ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคายมาช้านาน จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ อ.พิบูลรักษ์ นำท่านชม กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดงยาง 1ใน24 สถานที่ เขาเล่าว่า…ผ้าเพื่อสุขภาพ “ผ้าผืนเดียว สามารถช่วยบำรุง สุขภาพที่ดีได้” จากภูมิปัญญาที่เล่าขานมาหลายชั่วอายุคนชมการสาธิตกลุ่มทอผ้าย้อมคราม

เวลา  เที่ยง

บริการอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ ห้องอาหาร  เมืองอุดรฯ

ช่วงบ่าย

หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้าพาท่าน ชม วัดป่าบ้านตาด สถานปฏิบัติธรรมและเป็นที่ซึ่งเก็บอัฐิธาตุแห่ง หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน พระสงฆ์ผู้สร้างคุณแก่แผ่นดิน ในบรรยากาศเงียบสงบและเรียบง่ายทั้งกุฏิ ศาลาการเปรียญ  สมควรแค่เวลามุ่งหน้าเดินทางกลับ ระหว่างทาง ให้ท่านได้กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซื้อของฝากคนทางบ้าน อาทิ หม่ำ แหนมปลาส้ม หมูยอ กุนเชียง ฯลฯ

เวลา  19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  เมืองโคราชหลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน

เวลา  23.00 น.

(เวลาโดยประมาณ+-2 ชม.ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางกลับ)เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ ส่งทุกท่าน ด้วยรอยยิ้มและภาพความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ      8,299.- บาท 
กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ     2,300.-  บาท
 เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ        6,799.- บาท         
พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตราค่านี้รวม 

– ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน                     – ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

– ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น             – มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

– ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด           – ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม    

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์,ฯลฯ

– ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

– ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับ ชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

**โปรดส่งเอกสาร สำเนาบัตรประชาชนเซ็นเอกสารถูกต้อง ก่อนการเดินทาง 7 วันด้วยนะค่ะ**

 เงื่อนไขการจอง

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ

กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

***โปรดเตรียม*** ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด/เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน