Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เยือนเมืองมอญ นครบาดาล สังขละบุรี

          เยือนเมืองมอญ นครบาดาล สังขละบุรี  

วัดทิพย์สุคนธาราม พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด สะพานอุตตมานุสรณ์

ล่องเรือชมทะเลสาบ ด่านเจดีย์สามองค์

(2 วัน 1 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ)

วันแรกกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – ทองผาภูมิ – สังขละบุรี

เวลา 05.30 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทาง โดยรถบัส/ตู้ ปรับอากาศ เดินทางสู่   อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี เพื่อความสะดวกรับประทานอาหารเช้า แบบปิกนิคบนรถ🍴มัคคุเทศก์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยว

 08.00 น.

เดินทางถึง วัดทิพย์สุคนธาราม บ้านห้วยแกลบ อ.ห้วยกระเจา สักการะ พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราษฎร์อนุสรณ์ พระพุทธรูปปางขอฝนขนาดความสูง 32 เมตร เท่ากับเทพีสันติภาพ พร้อมยังได้ชมห้องนิทรรศการของการริเริ่มก่อสร้างพระพุทธรูปจนแล้วเสร็จงดงาม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 🍴ไทรโยคน้อย

เวลา บ่าย

แวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ความทรงจำครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาที่เหลือไว้เตือนความทรงจำ นำชม “ช่องไฟนรก” เดินเท้าก้าวย่างสู่ความเงียบสงัด บนรางรถไฟที่ถูกรื้อทิ้งจนเกือบหมด สมควรแก่เวลาพาท่านพิชิตแดนสวรรค์ขนาบด้วยทะเลสาบ และป่าเขา ผ่านโค้งขึ้นลงสู่ อำเภอสังขละบุรี สุดแดนตะวันตกสยาม จุดแรกนำท่านสู่ วัดวังก์วิเวการาม(บน) นมัสการสังขาลของ หลวงพ่ออุตตมะ เทพเจ้าศูนย์รวมจิต ของชาวมอญ “รามัญ”บูชาพระพุทธรูปหินอ่อนขาว จากนั้นนำท่านเวียนเทียนรอบ องค์พระเจดีย์ทรงพุทธคยา ที่จำลองมาแต่อินเดีย ล่องเรือรับลมชมบรรยากาศยามเย็น พระอาทิตย์อัสดงลงหลบเขา เคล้าชมเมืองบาดาล วัดวังก์วิเวกเก่าที่จมน้ำ

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร รีสอร์ท🍴  เข้าที่พัก ณ พรไพลิน หรือระดับมาตรฐาน  (ห้องละ 2-3 ท่าน)

 

วันที่สอง [สังขละ – ด่านเจดีย์สามองค์ – กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ]

เวลา 6.00 น.

ร่วมบุญตักบาตรดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบชาวมอญ พาเดินเท้าข้าม สะพานอุตมานุสรณ์ UNSEENที่พึ่งซ่อมแซมแล้วเสร็จหลังจากเหตุอุทกภัยสะพานขาดเมื่อช่วงปลายปี 2556

เวลา 8.00 น.

รับประทานอาหารเช้าสบายๆสไตล์รีสอร์ทธรรมชาติ ข้าวต้ม กาแฟร้อน  🍴

 เวลา 10.00 น.

พาท่านสู่  ด่านเจดีย์สามองค์  ทางเดินแห่งประวัติศาสตร์ทัพไทย-เมียนร์ม่า ชมตลาดการค้าระหว่างไทย-พม่า ช่องทางประวัติศาสตร์กว่า 600 ปี ชมร้านรองเท้าชื่อดังที่ผลิตส่งขายห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯในราคาย่อมเยา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 🍴 อ.สังขละ

เวลาบ่าย

แวะแช่ขาคลายเมื่อยล้าที่ บ่อน้ำร้อนกุยมั่ง (หินดาด) มหัศจรรย์สายธารแร่ใต้พิภพให้มีคุณประโยชน์ด้านรักษาโรคผิวหนังได้เป็นอย่างดี สมควรแก่เวลาแล้วพาท่านเลือกซื้อของฝาก เมืองกาญน์ นะจ๊ะบุรี ของดีจำพวก วุ้นมะพร้าว มะขามแก้ว ทองม้วนสดเลอรสจร้า

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารมื้อค่ำที่ ห้องอาหาร 🍴 นครชัยศรี

เวลา 21.00 น.

(เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง จ.กรุงเทพฯ ส่งท่าน โดยความสวัสดิภาพ…

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 3,900-. บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000 -. บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 2,950 -. บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

หมายเหตุ

กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา และการจราจร ยึดเอาความปลอดภัยเป็นสำคัญ