Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

มัลดีฟส์..Cracy Summer Deal ! Club Med Kani 3D 2N

มัลดีฟส์..Cracy Summer Deal !

Club Med Kani

3D 2N By Srilankan Airlines

เดินทาง : 46 ส.ค, 810 ก.ย, 2224 ก.ย 60

ค่าใช้จ่ายนี้รวม:จ่ายครั้งเดียว.. เที่ยวฟิน.. ตลอดทริป  

 • พร้อมตั๋วเครื่องบิน ศรีลังกา แอร์ไลน์
 • ที่พัก2 คืน Club med Kani
 • บริการรับส่งโดยเรือสปีตโบ๊ท ไป-กลับ ระหว่างสนามบิน-คลับเมด
 • อาหารนานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมเครื่องดื่ม, เบียร์ ,ไวน์ ,วิสกี้,น้ำผลไม้และอื่นๆ
 • บริการเครื่องดื่มตลอดการเข้าพัก ทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน
 • ฟรีของว่างยามบ่าย ชา กาแฟ ขนมปัง แซนวิส
 • ฟรีกิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ
 • ฟรี ทริปดำน้ำดูปะการัง
 • ฟรี การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่ำคืนโดยจีโอนานาชาติ
 • ฟรี สังสรรค์ สนุกสนานชมดนตรีที่บาร์ ทุกค่ำคืน
 • ฟรี ประกันภัยการเดินทาง 3,000,000 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง                                กรุงเทพฯ – สนามบินโคลัมโบ – สนามบินมาเลย์

11.00น.               เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ผู้โดยสารขาออก

ประตู 8 เคาน์เตอร์ “U/W” สายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์

13.10น.               ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เกาะมัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL405

15.00น.               แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโคลัมโบ

18.55น.               ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ย์  โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 115

19.50น.               เดินทางถึงสนามบินมาเล่ย์  ซึ่งเป็นสนามบินกลางทะเลที่มีบรรยากาศที่สวยงาม

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าแล้ว

ผ่านศุลกากร ติดต่อ Counter 61 และนำท่านลงเรือเร็วเดินทางสู่เกาะมัลดีฟส์ ระหว่างทาง

ท่านสามารถชมน้ำทะเลใสบริสุทธิ์พร้อมทั้งบ้านเรือนต่างๆบริเวณเกาะบนคาบสมุทรอินเดีย       ใช้เวลาประมาณ 35 นาที ยินดีต้อนรับท่านสู่คลับเมด คานิ (Club Med Kani) พร้อมการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากเจ้าหน้าทีหลากหลายเชื้อชาติและกล่าวต้อนรับทักทายทุกท่านโดยผู้บริหารจาก

เลกาซีจากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนเข้าห้องพักตามอัธยาศัยสำหรับท่านที่ต้องการรับประทา

21.00-23.00น      อาหารช่วงค่ำ ทางคลับเมดเชิญท่านรับประทาน ณ ห้องอาหารหลัก KANI

 

21.30น.              ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืนละการแสดงที่คลับเมดได้เตรียมไว้เพื่อ

ต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือนที่บริเวณลานกลางแจ้งShark Bay Stage พร้อมทั้งบริการ

เครื่องดื่มตลอดค่ำคืนฟรี และโชว์พิเศษจากเจ้าหน้าที่คลับเมดสำหรับการต้อนรับทุกท่าน

ช่วงดึก               เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

หมายเหตุ : ท่านที่พักห้อง Lagoon Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช้าแล้วนำไปเสียบไว้ในกล่องหน้าห้องก่อนเวลา

02.00น. (ตี2) ของวันนั้นๆ โดยทาง Room Service จะนำอาหารเช้ามาเสริฟท่านในเวลา 07.00-11.00น.

(หมายถึงต้องระบุเวลาว่าจะให้มาเสริฟตอนไหน)

 

   วันที่สอง    เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเกาะมัลดีฟส์

เช้า                          ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าได้ที่ห้องอาหารหลัก (Velhi) ตามเวลาให้บริการของ

ห้องอาหาร คือ 07.00-11.00น. แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าวก็สามารถ

รับประทานอาหารเช้าในช่วงสายได้ที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซึ่งให้บริการตั้งแต่เวลา

10.00-11.00น. หรือห้อง Kaana ซึ่งให้บริการตั้งแต่เวลา 16.00-18.30น. และ 21.30-23.00น.

จากนั้นเชิญท่านอิสระเพลิดเพลินและสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายที่ทางคลับเมดเตรียมไว้ให้บริการทั้งกิจกรรมที่ให้บริการฟรีและกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางทีมงานคลับเมดหรือเหน้าที่ทัวร์ และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมรวมทั้งตารางการให้บริการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(บางกิจกรรม)ได้จากคู่มือฉบับนี้หรือตารางกิจกรรมในแต่ละวันหน้าห้องอาหาร ซึ่งในทุกๆกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่คลับเมดคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

12.15-14.00น.    เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันได้ที่ห้องอาหารหลัก(Velhi) แต่หากท่านไม่สะดวก

ตามเวลาดังกล่าวก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้อีกทีช่วงที่ห้องอาหารพิเศษ

(Kandu) ซึ่งให้บริการอาหารกลางวันตั้งแต่เวลา 13.30-15.30น.

ช่วงบ่าย              พักผ่อนอิสระเพลิดเพลินกับกิกรรมต่างๆรวมทั้งอาหารว่างที่คอยให้บริการท่านที่

ห้องอาหารพิเศษ(Kandu) ตั้งแต่เวลา 15.30-18.00น.

ทางคลับเมดมีห้องอาหารใหม่สไตล์Noodle Bar ที่ให้บริการตั้งแต่เวลา 16.00-18.00น. และ

21.30-23.00น. ซึ่งให้บริการNoodle ชื่อห้อง Kaana Restaurant

19.30-21.30น.    เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของคลับเมด ห้องอาหารหลัก Velhi ซึ่งมี

อาหารไว้บริการท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ต์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับท่านที่

ต้องการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารพิเศษ Kandu จะต้องทำการจองล่วงหน้า1วัน โดย

แจ้งได้ที่แผนกต้อนรับ (Reception) *ไม่มีค่าใช้จ่าย รับเพียง 75 ท่านต่อวัน สำหรับเมนู

Lobster มีค่าใช้จ่าย สามารคเชคเรทราคาได้ที่ Reception

21.30น.              ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืนละการแสดงที่คลับเมดได้เตรียมไว้เพื่อ

ต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือนที่บริเวณลานกลางแจ้งShark Bay Stage พร้อมทั้งบริการ

เครื่องดื่มตลอดค่ำคืนฟรี และโชว์พิเศษจากเจ้าหน้าที่คลับเมดสำหรับการต้อนรับทุกท่าน

ช่วงดึก               เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

หมายเหตุ : ท่านที่พักห้อง Lagoon Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช้าแล้วนำไปเสียบไว้ในกล่องหน้าห้องก่อนเวลา

02.00น. (ตี2) ของวันนั้นๆ โดยทาง Room Service จะนำอาหารเช้ามาเสริฟท่านในเวลา 07.00-11.00น.

(หมายถึงต้องระบุเวลาว่าจะให้มาเสริฟตอนไหน)

 

วันที่สาม        เพลิดเพลินกิจกรรมที่เกาะมัลดีฟส์ / เดินทางกลับมาเลย์ – โคลัมโบ – กรุงเทพฯ

เช้า                          ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าได้ที่ห้องอาหารหลัก(Velhi)ตามเวลาให้บริการของ

ห้องอาหาร คือ 07.00-11.00น. แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าวก็สามารถ

รับประทานอาหารเช้าในช่วงสายได้ที่ห้องอาหารพิเศษ(Kandu)ซึ่งให้บริการตั้งแต่เวลา

10.00-11.00น.

12.00น.              เก็บสัมภาระเช็คเอ้าท์จากห้องพัก โดยท่านยังสามารถเล่นกิจกรรมและใช้สิ่งอำนวยความ

สะดวกต่างๆได้ ยกเว้นห้องพัก ซึ่งทางคลับเมดมีห้องอาบน้ำมีไว้บริการด้านนอก

12.15-14.00น.    เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันได้ที่ห้องอาหารหลัก(Velhi) แต่หากท่านไม่สะดวก

ตามเวลาดังกล่าวก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้อีกทีช่วงที่ห้องอาหารพิเศษ

(Kandu) ซึ่งให้บริการอาหารกลางวันตั้งแต่เวลา 13.30-15.30น.

ช่วงบ่าย              พักผ่อนอิสระเพลิดเพลินกับกิกรรมต่างๆรวมทั้งอาหารว่างที่คอยให้บริการท่านที่

ห้องอาหารพิเศษ(Kandu) ตั้งแต่เวลา 15.30-18.00น.

ทางคลับเมดมีห้องอาหารใหม่สไตล์Noodle Bar ที่ให้บริการตั้งแต่เวลา 16.00-18.00น. และ

21.30-23.00น. ซึ่งให้บริการNoodle ชื่อห้อง Kaana Restaurant

17.00น.             พบกันที่จุดนัดพบก่อนออกเดินทางเพื่อเช็คกระเป๋าสัมภาระของท่านก่อนเดินทางออกจาก

รีสอร์ทไปยังสนามบินมาเล่ย์

18.00น.              เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์

20.35น.              เดินทางออกจากสนามบินมาเล่ย์ โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่UL104

22.30น.              แวะต่อเครื่องที่สนามบินโคลัมโบ

วันที่สี่             โคลัมโบ-กรุงเทพฯ

01.15น.            ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่UL402

06.15น.           ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ

แพคเกจ 3 วัน 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินศรีลังกัน แอร์ไลน์

เที่ยวบินขาไป UL403 Bangkok-Colombo 09:10-11:00 & UL115Colombo-Male 13:35-14:30

เที่ยวบินขากลับ UL104 Male-Colombo 20:35-22:35 & UL402 Colombo-Bangkok 23:30-06:15 (+1)

 

Date of travel Room type  

 

Package rate per person

(Twin-sharing)

0406 AUG

0810 SEP

2224 SEP

 

Club Room 26,990
Deluxe 36,100
Lagoon Suite 38,800
1 Club Room +

1 Lagoon Suite

32,800
1 Deluxe  +

1 Lagoon Suite

37,600

 

 

ค่าใช้จ่ายนี้รวม:จ่ายครั้งเดียว.. เที่ยวฟิน.. ตลอดทริป  

 • พร้อมตั๋วเครื่องบินศรีลังกา แอร์ไลน์
 • ที่พัก 2 คืน Club med kani
 • บริการรับส่งโดยเรือสปีตโบ๊ท ไป-กลับ ระหว่างสนามบิน-คลับเมด
 • อาหารนานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมเครื่องดื่ม, เบียร์ ,ไวน์ ,วิสกี้,น้ำผลไม้และอื่นๆ
 • บริการเครื่องดื่มตลอดการเข้าพัก ทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน
 • ฟรี..ของว่างยามบ่าย ชา กาแฟ ขนมปัง แซนวิส
 • ฟรี..กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ เช่นพายคะยัก วินเซิรฟ์ โยคะ

และอื่นๆฯลฯ

 • ฟรี..ทริปดำน้ำดูปะการัง
 • ฟรี..การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่ำคืนโดยจีโอนานาชาติ
 • ฟรี สังสรรค์ สนุกสนานชมดนตรีที่บาร์ ทุกค่ำคืน
 • ฟรี..ประกันภัยการเดินทาง 3,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการทัวร์
 • ภาษี 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

 • ใช้ได้สำหรับเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน และเข้าพักสูงสุดไม่เกิน 2 ท่าน
 • เด็กอายุ 4 – 11 ปี ชำระเท่ากับราคาผู้ใหญ่
 • เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีไม่อนุญาตให้เข้าพักที่ห้องลากูน
 • สำหรับห้อง Connecting room มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท /ห้อง /คืน
 • ราคานี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ห้องลากูนสวีทพาโนรามาวิว ชำระเพิ่ม 10%
 • หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • แพ็คเกจนี้สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปทัวร์

 

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง :

กระเป๋าเดินทางสาหรับฝากใต้ท้องเครื่อง

จำนวน : ไม่จากัด น้ำหนัก : ไม่เกิน 30 กิโลกรัม

สิ่งที่บรรจุภายใน : นอกเหนือจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และของใช้อื่นๆ ข้อควรปฎิบัติอย่างเคร่งครัดสาหรับสิ่งของที่บรรจุไว้ภายในกระเป๋าเดินทางฝากใต้ท้องเครื่องมีดังนี้

ห้าม นาผลิตภัณฑ์อัดอากาศใส่กระเป๋าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง เช่น กระป๋องสเปรย์ต่างๆ

ห้าม นาหนังสือเดินทางใส่กระเป๋าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อป้องกันการสูญหาย

ห้าม นาที่ชาร์จแบตเตอรี่สารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด

ห้าม นาอาวุธทุกชนิดใส่ในกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด

กระเป๋าเดินทางที่ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ( Hand Carry / Hand Bag)

จำนวน : ต้องไม่เกิน 2 ใบ ต่อท่าน โดยแบ่งเป็น กระเป๋าเดินทางใบเล็กสาหรับถือขึ้นเครื่อง (Hand Carry) 1ใบ และกระเป๋าสะพาย (Hand Bag) 1 ใบ

ขนาด : ของกระเป๋าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry) ต้องมีขนาด 58 x 34 x 23 ซม.

น้ำหนัก : กระเป๋าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry) ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ

สิ่งที่บรรจุภายใน : ควรเป็นของใช้ที่จาเป็นระหว่างการเดินทาง อาทิ แปรงสีฟัน ยาประจาตัว ทั้งนี้สายการบินมี

ข้อกำหนดเคร่งครัด สาหรับสิ่งของที่บรรจุภายในกระเป๋าถือติดตัวตัวขึ้นเครื่อง ดังนี้

– ของเหลว หรือ ของกึ่งเหลวทุกชนิด อาทิ เจล สเปรย์ที่ไม่ใช่วัสดุอันตราย และน้า เครื่องดื่ม โลชั่น ออยล์ น้าหอม โฟม ยาสีฟัน นายากาจัดกลิ่นตัว (ยกเว้น นม อาหารสาหรับเด็ก และยาน้าในปริมาณที่พอเหมาะ) ต้องมีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชนิด และบรรจุรวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร และหากบรรจุเกินจาก 100 มิลลิลิตร ต้องเก็บไว้ในกระเป๋าฝากใต้ท้องเครื่องเท่านั้น สำหรับของเหลว หรือ ของกึ่งเหลว อาทิ เจล หรือสเปรย์ ซึ่งซื้อจากร้านปลอดภาษีอากรที่สนามบิน หรือบนเครื่องบินต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยผิดปกติให้สงสัยว่ามีการเปิดปากถุงหลังจากการซื้อ และมีหลักฐานแสดงว่าซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีสนามบินหรือบนเครื่องบินในวันเดินทางเท่านั้น โดยตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อของเหลว เจล หรือสเปรย์ที่สนามบินซึ่งเป็นจุดปลายทางของการเดินทาง

กรณีที่นาของเหลวและกึ่งเหลวบรรจุไว้ในกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องต้องแสดงถุงพลาสติกใสซึ่งใส่ภาชนะบรรจุของเหลว เจล หรือสเปรย์ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเสื้อคลุม เมื่อถึงจุดตรวจค้น

– สาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว วัสดุอุปกรณ์ของมีคมอันสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้เช่น มีดพับ มีดปอกผลไม้ ตะไบชัดเล็บ ไฟแช็ค มีด กรรไกร หรือ ของมีคมทุกชนิดที่สามารถทาเป็นอาวุธได้ ไม่อนุญาตให้บรรจุไว้ในกระเป๋าถือ ดังนั้นกรุณาใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่จะฝากลงใต้ท้องเครื่องบิน มิฉะนั้นอาจถูกยึดไว้โดยไม่ได้รับคืน

หมายเหตุ : หากขนาดและน้าหนักของกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องเกินกว่าที่กาหนด สายการบินจะไม่ยินยอมให้นากระเป๋าดังกล่าวขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด

ข้อมูลอื่นๆ

 1. 1. สิ่งที่ห้ามนาเข้าประเทศมัลดีฟส์

– วัตถุที่สื่อถึงการต่อต้านศาสนาอิสลาม

– วัตถุบูชา

– หนังสือ สิ่งพิมพ์ลามก

– แอลกอฮอล์และเหล้า

– สัตว์อันตราย อาวุธสงคราม และระเบิด

– เนื้อหมู และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากหมู

 

 1. 2. อุณหภูมิช่วงปลายเดือนสิงหาคม โดยประมาณ : 26 – 35 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ : ก่อนออกเดินทางกรุณาตรวจเช็คอุณหภูมิอีกครั้ง

 1. 3. เวลา : จะช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
 2. 4. ภาษา : ภาษาท้องถิ่นคือ Dhivehi และภาษาอังกฤษ
 3. 5. เงินตรา : อัตราแลกเปลี่ยน อยู่ที่ประมาณ 12 รูเฟีย (Rufiyaa/MVR) ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 1 รูเฟีย เท่ากับ 3-4 บาท แต่ท่านอาจจะไม่จาเป็นต้องแลกเงินรูเฟีย ไว้มากนักเพราะที่คลับเมด คานิ ยินดีรับเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือท่าน สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกบันทึกเอาไว้ คิดบัญชีรวมกันเมื่อท่านเช็คเอาท์ (บัตร VISA / JCB / American Express / Eurocard และ Master Card )
 4. 6. เสื้อผ้า การแต่งกาย และของใช้ต่างๆ :

– ควรเตรียมเสื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้าย ผ้าลินิน เสื้อยืดเนื้อบางสวมใส่สบาย เนื่องจากมัลดีฟส์อากาศร้อนทั้งปี

– รองเท้าแตะ หรือ รองเท้าที่สวมใส่สบาย

– กางเกงว่ายน้า ชุดว่ายน้า

– ครีมกันแดด

– แว่นตากันแดด หรืออุปกรณ์กันแดดในแบบของท่านเอง

– รองเท้าผ้าใบสำหรับท่านที่ชอบออกกำลังกายในห้องฟิตเนส หรือออกกาลังกายแอโรบิค/โยคะ

– กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์เก็บภาพ

 

 1. 7. กระแสไฟฟ้า : ระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ 230-240 Volts -AC **ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ติดตัว ไปด้วย
 2. 8. การเข้าประเทศ : ท่านสามารถเดินทางเข้าสู่มัลดีฟส์โดยไม่ต้องใช้วีซ่า โดยสามารถพักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน และ พาสปอร์ตต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
 3. 9. การใช้โทรศัพท์ : โทรศัพท์กลับเมืองไทย ให้กด 001 หรือ 002 หรือ 008 + 66 + 2 หรือ 8 หมายเลข โทรศัพท์ 7 ตัว
 4. 10. ของมีค่า : ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมากเกินไป เพื่อการท่องเที่ยวอย่างสบายใจ
 5. 11. คลับเมด จะมีการแต่งกายเพื่อร่วม ธีมปารตี้ ในแต่ละวัน สามารถโทรเชค ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 5 วัน ที่คลับเมดกรุงเทพฯ

  Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                Line Official : @roongrojtour

  สอบถาม รายละเอียดได้ที่ คุณ ชัยพฤกษ์ (เอ็ม) T.02-6220341 – 106 คุณ ณิชนาฏ (เล็ก) T. 02-6220341-107

  หรือ 086-3064-901

  RoongrojTour Travel Center ยินดีให้บริการพร้อมทีมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ

'
%d bloggers like this: