Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

มัลดีฟส์..Cracy Summer Deal Club Med Finolhu 3D 2N

มัลดีฟส์..Cracy Summer Deal

Club Med Finolhu

3D 2N By Srilankan Airlines

 เดินทาง : 46 ส.ค, 810 ก.ย, 2224 ก.ย 60

ราคาเริ่มต้น 52,000.-

ค่าใช้จ่ายนี้รวม :จ่ายครั้งเดียว.. เที่ยวฟิน.. ตลอดทริป

 • พร้อมตั๋วเครื่องบิน ศรีลังกา แอร์ค่าใช้จ่ายนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินศรีลังกา แอร์ไลน์
 • ที่พัก 2 คืน Club med Finolhu Villas
 • บริการรับส่งโดยเรือสปีตโบ๊ท ไป-กลับ ระหว่างสนามบิน-คลับเมด
 • อาหารนานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมเครื่องดื่ม, เบียร์ ,ไวน์ ,วิสกี้,น้ำผลไม้และอื่นๆ
 • บริการเครื่องดื่มตลอดการเข้าพัก ทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน (แบนด์พรีเมี่ยม)
 • ฟรี..ของว่างยามบ่าย ชา กาแฟ ขนมปัง แซนวิส
 • ฟรี..กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ เฉพาะรีสอร์ท ที่มีการเรียนการสอนและอุปกรณ์
 • ฟรี..ทริปดำน้ำดูปะการัง
 • ฟรี..การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่ำคืนโดยจีโอนานาชาติ
 • ฟรี สังสรรค์ สนุกสนานชมดนตรีที่บาร์ ทุกค่ำคืน
 • ฟรี..พนักงานบริการประจำห้องพัก (butler service)
 • ฟรี..ประกันภัยการเดินทาง 3,000,000 บาท

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง              กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์

11.00น.

เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 ROW “U/W”

สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์

13.10น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เกาะมัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 405

15.00น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองโคลัมโบ นำท่านเปลี่ยนเครื่อง

18.55น.

นำท่านออกเดินทางต่อสู่เกาะมัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 115

19.50น.

เดินทางถึงสนามบินมาเล่ สนามบินกลางทะเลที่มีบรรยากาศที่สวยงาม นำท่านลงเรือเร็ว  เดินทางสู่เกาะมัลดีฟส์ประมาณ 30นาที จากนั้นเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้าคนพิเศษด้วย เครื่องดื่มเย็นชื่นใจ แล้วเชิญท่านพักผ่อนทานอาหารกลางวัน กิจกรรมทางรีสอร์ท Finolhu Villas Le Luxury

19.30น.

บริการอาหารเย็นในแบบที่ท่านจะประทับใจ พร้อมบริการฟรี เครื่องดื่ม เบียร์ และไวท์

รสเยี่ยมตลอดการเข้าพัก

วันที่สอง               เกาะสวรรค์กลางทะเล มัลดีฟ – กิจกรรมดำน้ำตื้น –หรือพักผ่อน-ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเช้า ท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย มีสถานที่เล่นกีฬา ทางน้ำ และบนบกโดยครูฝึกผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล และท่านที่ไม่ออกไปดำน้ำ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่นำโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น โยคะ, นั่งสมาธิ, ดำน้ำ ,เล่นเทนนิส

(กรุณาเช็คตารางเวลากับเจ้าหน้าที่รีสอร์ทอีกครั้ง)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(อาหารจะเป็นแบบ A La Carte พร้อมเครื่องดื่ม สามารถทานได้แบบไม่จำกัด)

กิจกรรมในช่วงเย็นจะมีเจ้าหน้าที่ (G.O) ของทางรีสอร์ท คอยดูและและให้บริการความ

บันเทิง ทั้งการบรรเลงดนตรีสด, ภาพยนตร์, และกิจกรรมริมทะเล

19.30น.

บริการอาหารเย็นในแบบที่ท่านจะประทับใจ พร้อมบริการฟรี เครื่องดื่ม เบียร์ และไวท์

รสเยี่ยมตลอดการเข้าพัก

วันที่สาม               เกาะสวรรค์กลางทะเล มัลดีฟ –อำลาเกาะสวรรค์เดินทางสู่กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเช้า ท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย มีสถานที่เล่นกีฬา ทาง

น้ำ และบนบกโดยครูฝึกผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล และท่านที่ไม่ออกไปดำน้ำ ท่านสามารถร่วม

กิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่นำโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยที่ท่าน

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น โยคะ, นั่งสมาธิ, ดำน้ำ ,เล่นเทนนิส (กรุณาเช็ค

ตารางเวลากับเจ้าหน้าที่รีสอร์ทอีกครั้ง)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเช็คเอ้าท์ ฝากสัมภาระที่เคาร์เตอร์ของโรงแรม

ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางโดยเรือเร็วสปิดโบ้ท สู่สนามบินมาเล

20.35น

ออกเดินทางสู่เมืองโคลัมโบ โดยเที่ยวบินที่ UL104

22.30น

เดินทางถึงสนามบินโคลัมโบเพื่อเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สี่                    เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

01.15น

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน UL402

06.15น

ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

 

 

อัตราค่าบริการ

แพคเกจ 3 วัน 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินศรีลังกัน แอร์ไลน์

เที่ยวบินขาไป UL403 Bangkok-Colombo 09:10-11:00 & UL115Colombo-Male 13:35-14:30

เที่ยวบินขากลับ UL104 Male-Colombo 20:35-22:30 & UL402 Colombo-Bangkok 23:30-06:15 (+1)

 

Date of travel Room type Package rate per person

(Twin-sharing)

0406 AUG

0810 SEP

2224 SEP

 

Villa Beach Sunrise 52,000
Villa Beach Sunset 54,000
Sunrise Overwater Villa 58,000
Sunset Overwater Villa 67,600
1 Villa Beach Sunrise +

1 Sunrise Overwater Villa

55,000
1 Villa Beach Sunrise +

1 Sunset Overwater Villa

59,900

 

ค่าใช้จ่ายนี้รวม : จ่ายครั้งเดียว.. เที่ยวฟิน.. ตลอดทริป

 • พร้อมตั๋วเครื่องบิน ศรีลังกา แอร์ไลน์
 • ที่พัก 2 คืน Club med Finolhu Villas
 • บริการรับส่งโดยเรือสปีตโบ๊ท ไป-กลับ ระหว่างสนามบิน-คลับเมด
 • อาหารนานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมเครื่องดื่ม, เบียร์ ,ไวน์ ,วิสกี้,น้ำผลไม้และอื่นๆ
 • บริการเครื่องดื่มตลอดการเข้าพัก ทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน (แบนด์พรีเมี่ยม)
 • ฟรี..ของว่างยามบ่าย ชา กาแฟ ขนมปัง แซนวิส
 • ฟรี..กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ เฉพาะรีสอร์ท ที่มีการเรียนการสอนและอุปกรณ์
 • ฟรี..ทริปดำน้ำดูปะการัง
 • ฟรี..การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่ำคืนโดยจีโอนานาชาติ
 • ฟรี สังสรรค์ สนุกสนานชมดนตรีที่บาร์ ทุกค่ำคืน
 • ฟรี..พนักงานบริการประจำห้องพัก (butler service)
 • ฟรี..ประกันภัยการเดินทาง 3,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการทัวร์
 • ภาษี 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

 • ใช้ได้สำหรับเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน และเข้าพักสูงสุดไม่เกิน 2 ท่าน
 • คลับเมดฟิโนลูห์วิลล่า อนุญาตให้เข้าพักสำหรับแขกตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 17 ปี สามารถเข้าพัก Sunrise & Sunset Beach Villa
 • สำหรับลูกค้าที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเข้าพัก Sunrise & Sunset Overwater Villa
 • หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับ

โปรโมชั่นอื่นได้

 • แพ็คเกจนี้สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปทัวร์

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง :

กระเป๋าเดินทางสาหรับฝากใต้ท้องเครื่อง

จำนวน : ไม่จากัด น้ำหนัก : ไม่เกิน 30 กิโลกรัม

สิ่งที่บรรจุภายใน : นอกเหนือจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และของใช้อื่นๆ ข้อควรปฎิบัติอย่างเคร่งครัดสาหรับสิ่งของที่บรรจุไว้ภายในกระเป๋าเดินทางฝากใต้ท้องเครื่องมีดังนี้

ห้าม นำผลิตภัณฑ์อัดอากาศใส่กระเป๋าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง เช่น กระป๋องสเปรย์ต่างๆ

ห้าม นำหนังสือเดินทางใส่กระเป๋าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อป้องกันการสูญหาย

ห้าม นำที่ชาร์จแบตเตอรี่สารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด

ห้าม นำอาวุธทุกชนิดใส่ในกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด

 

กระเป๋าเดินทางที่ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ( Hand Carry / Hand Bag)

จำนวน : ต้องไม่เกิน 2 ใบ ต่อท่าน โดยแบ่งเป็น กระเป๋าเดินทางใบเล็กสาหรับถือขึ้นเครื่อง (Hand Carry) 1ใบ และกระเป๋าสะพาย (Hand Bag) 1 ใบ

ขนาด : ของกระเป๋าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry) ต้องมีขนาด 58 x 34 x 23 ซม.

น้ำหนัก : กระเป๋าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry) ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ

สิ่งที่บรรจุภายใน : ควรเป็นของใช้ที่จาเป็นระหว่างการเดินทาง อาทิ แปรงสีฟัน ยาประจาตัว ทั้งนี้สายการบินมี

ข้อกำหนดเคร่งครัด สาหรับสิ่งของที่บรรจุภายในกระเป๋าถือติดตัวตัวขึ้นเครื่อง ดังนี้

– ของเหลว หรือ ของกึ่งเหลวทุกชนิด อาทิ เจล สเปรย์ที่ไม่ใช่วัสดุอันตราย และน้า เครื่องดื่ม โลชั่น ออยล์ น้าหอม โฟม ยาสีฟัน นายากาจัดกลิ่นตัว (ยกเว้น นม อาหารสาหรับเด็ก และยาน้าในปริมาณที่พอเหมาะ) ต้องมีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชนิด และบรรจุรวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร และหากบรรจุเกินจาก 100 มิลลิลิตร ต้องเก็บไว้ในกระเป๋าฝากใต้ท้องเครื่องเท่านั้น สำหรับของเหลว หรือ ของกึ่งเหลว อาทิ เจล หรือสเปรย์ ซึ่งซื้อจากร้านปลอดภาษีอากรที่สนามบิน หรือบนเครื่องบินต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยผิดปกติให้สงสัยว่ามีการเปิดปากถุงหลังจากการซื้อ และมีหลักฐานแสดงว่าซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีสนามบินหรือบนเครื่องบินในวันเดินทางเท่านั้น โดยตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อของเหลว เจล หรือสเปรย์ที่สนามบินซึ่งเป็นจุดปลายทางของการเดินทาง

กรณีที่นาของเหลวและกึ่งเหลวบรรจุไว้ในกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องต้องแสดงถุงพลาสติกใสซึ่งใส่ภาชนะบรรจุของเหลว เจล หรือสเปรย์ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเสื้อคลุม เมื่อถึงจุดตรวจค้น

– สาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว วัสดุอุปกรณ์ของมีคมอันสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้เช่น มีดพับ มีดปอกผลไม้ ตะไบชัดเล็บ ไฟแช็ค มีด กรรไกร หรือ ของมีคมทุกชนิดที่สามารถทาเป็นอาวุธได้ ไม่อนุญาตให้บรรจุไว้ในกระเป๋าถือ ดังนั้นกรุณาใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่จะฝากลงใต้ท้องเครื่องบิน มิฉะนั้นอาจถูกยึดไว้โดยไม่ได้รับคืน

หมายเหตุ : หากขนาดและน้าหนักของกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องเกินกว่าที่กาหนด สายการบินจะไม่ยินยอมให้นากระเป๋าดังกล่าวขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด

ข้อมูลอื่นๆ

 1. 1. สิ่งที่ห้ามนาเข้าประเทศมัลดีฟส์

– วัตถุที่สื่อถึงการต่อต้านศาสนาอิสลาม

– วัตถุบูชา

– หนังสือ สิ่งพิมพ์ลามก

– แอลกอฮอล์และเหล้า

– สัตว์อันตราย อาวุธสงคราม และระเบิด

– เนื้อหมู และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากหมู

 1. 2. อุณหภูมิช่วงปลายเดือนสิงหาคม โดยประมาณ : 26 – 35 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ : ก่อนออกเดินทางกรุณาตรวจเช็คอุณหภูมิอีกครั้ง

 1. 3. เวลา : จะช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
 2. 4. ภาษา : ภาษาท้องถิ่นคือ Dhivehi และภาษาอังกฤษ
 3. 5. เงินตรา : อัตราแลกเปลี่ยน อยู่ที่ประมาณ 12 รูเฟีย (Rufiyaa/MVR) ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 1 รูเฟีย เท่ากับ 3-4 บาท แต่ท่านอาจจะไม่จาเป็นต้องแลกเงินรูเฟีย ไว้มากนักเพราะที่คลับเมด คานิ ยินดีรับเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือท่าน สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกบันทึกเอาไว้ คิดบัญชีรวมกันเมื่อท่านเช็คเอาท์ (บัตร VISA / JCB / American Express / Eurocard และ Master Card )
 4. 6. เสื้อผ้า การแต่งกาย และของใช้ต่างๆ :

– ควรเตรียมเสื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้าย ผ้าลินิน เสื้อยืดเนื้อบางสวมใส่สบาย เนื่องจากมัลดีฟส์อากาศร้อนทั้งปี

– รองเท้าแตะ หรือ รองเท้าที่สวมใส่สบาย

– กางเกงว่ายน้า ชุดว่ายน้า

– ครีมกันแดด

– แว่นตากันแดด หรืออุปกรณ์กันแดดในแบบของท่านเอง

– รองเท้าผ้าใบสำหรับท่านที่ชอบออกกำลังกายในห้องฟิตเนส หรือออกกาลังกายแอโรบิค/โยคะ

– กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์เก็บภาพ

 1. 7. กระแสไฟฟ้า : ระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ 230-240 Volts -AC **ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ติดตัว ไปด้วย
 2. 8. การเข้าประเทศ : ท่านสามารถเดินทางเข้าสู่มัลดีฟส์โดยไม่ต้องใช้วีซ่า โดยสามารถพักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน และ

พาสปอร์ตต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

 1. 9. การใช้โทรศัพท์ : โทรศัพท์กลับเมืองไทย ให้กด 001 หรือ 002 หรือ 008 + 66 + 2 หรือ 8 หมายเลข โทรศัพท์ 7 ตัว
 2. 10. ของมีค่า : ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมากเกินไป เพื่อการท่องเที่ยวอย่างสบายใจ
 3. 11. คลับเมด จะมีการแต่งกายเพื่อร่วม ธีมปารตี้ ในต่ละวัน สามารถโทรเชค ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 5 วัน ที่คลับเมดกรุงเทพฯ

  Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                Line Official : @roongrojtour

  สอบถาม รายละเอียดได้ที่ คุณ ชัยพฤกษ์ (เอ็ม) T.02-6220341 – 106 คุณ ณิชนาฏ (เล็ก) T. 02-6220341-107

  หรือ 086-3064-901

  RoongrojTour Travel Center ยินดีให้บริการพร้อมทีมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

'
%d bloggers like this: