Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

ภูลมโล เชียงคาน สะพานกระจก เชื่อม AEC สปป.ลาว เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวภูลมโล ดูสะพานกระจก เชื่อม AEC สปป.ลาว เวียงจันทน์ 

ภูทับเบิก ภูลมโล ภูทอกเชียงคาน สะพานกระจกแห่งแรกในสยาม

 

พระตำหนักเขาค้อ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
พิชิตภูทับเบิก ทะเลหมอกยามเช้า

ภูเขาสีชมพู “ภูลมโล” ชมป่า พญาเสือโคร่ง
เที่ยวยลวิถีชีวิตเมืองเชียงคาน ชมถนนคนเดิน

ทะเลหมอกภูทอกเชียงคาน เปิดประตูสู่ AEC สปป.ลาว เวียงจันทน์ ( 4 วัน 3 คืน )

 

วัน 31 ธ.ค. 59 : กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์ – เขาค้อ

เวลา 05.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย……เจ้าหน้าที่พร้อมคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ภูดอกไม้สายหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อความสะดวก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก… ä พร้อมเครื่องดื่ม ร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

เวลา 10.00 น.

เปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่นมุ่งขึ้นพิชิต เขาค้อ แดนมหัศจรรย์ ที่โจษขานว่าหากใครได้มาสัมผัสอากาศ จะต่ออายุเพิ่มอีก 1 ปี เพราะอากาศดีสดชื่น นำท่านคณะเที่ยวชม พระตำหนักเขาค้อ สถานที่แปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมศานุวงศ์ ในการทรงงาน และเยี่ยมราษฎร

ช่วงเที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร…  เขาค้อ

ช่วงบ่าย

เดินทางสู่ ฐานอิทธิ พิพิธภัณฑ์อาวุธทางทหาร ชม อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ นำท่านสู่ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ที่ยอดเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา ที่ ได้รับพระราชทานจากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกระทรวงกลาโหม ได้จัดสร้าง น้อมเกล้าถวาย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2539 และเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบจากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ชมบรรยากาศความสวยงามของ พระธาตุเจดีย์อันงดงามประดับด้วยอัญมณีย์ล้ำค่า พร้อมชม พระเจ้า ๕ พระองค์ขนาดใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ณ โรงแรมนิว ธารา เพลส ระดับมาตรฐาน หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

เวลา  19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ä  หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข


วันที่ 1 ม.ค. 60 : เขาค้อ – ภูทับเบิก – ดอยสีชมพูภูลมโล – เชียงคาน

เวลา 04.30 น.

ตื่นแต่เช้า เพื่อเตรียมตัวขึ้นภูทับเบิก

เวลา 05.00 น.

ใช้พาหนะท้องถิ่นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูทับเบิก ภูเขาที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ 1768 เมตร สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์เย็นสบาย สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนได้สวยงาม นำท่านสู่จุดชมวิวและจุดวัดอุณหภูมิ ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนภูทับเบิก นำชม แปลงปลูกกระหล่ำปลี ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่งดงามยามเช้า

เวลา 06.30 น.

บริการอาหารเช้า… บนภูทับเบิก

เวลา 07.30 น.

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูลมโล “ดอยสีชมพู” ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บนรอยรอยต่อ 3 จังหวัด พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ให้ท่านได้ชื่นชมและถ่ายภาพความประทับใจ ของป่าซากุระสีชมพูแสนหวานคลุกเคล้าความโรแมนติกของต้น พญาเสือโคร่ง ที่แข่งกันออกดอกผลิบานไปทั่วทั้งภูเขา

เวลา 12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร…

เวลา 13.30 น.

หลังอาหารออกเดินทางเปลี่ยนเป็นรถบัสคันเดิมมุ่งหน้าสู่ เชียงคาน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่งโมงครึ่ง

เวลา  18.00 น.

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม อุ่นรัก ริมโขง หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

เวลา  19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ä หลังอาหารนำคณะเดินเล่นชมบรรยากาศถนนชายโขงเมืองเชียงคาน เพลิดเพลินกันสินค้างานแฮนด์เมคที่ระลึก เสื้อยึดลายน่ารัก ขนมท้องถิ่น ฯลฯ สมควรแก่เวลากลับสู่ที่พัก อิสระกับการพักผ่อน


วันที่ 2 ม.ค. 60 : เชียงคาน – ภูทอกเชียงคาน – สะพานกระจก – สปป.ลาว เวียงจันทน์

เวลา 05.30 น .

นำท่านร่วมใส่บาตรข้าวเหนียว ดื่มด่ำวิถีชาวบ้านพร้อมชมวิถีชีวิตแบบหลวงพระบางยามเช้าที่ถนนชายโขง

เวลา  06.30  น.

นำท่านขึ้นไปยัง ภูทอก ชมวิวทะเลหมอกอันงดงาม และบรรยากาศยามเช้าอิสระให้ท่านชื่นชมบรรยากาศยามเช้า และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย (บริการเครื่องดื่มร้อนและของว่าง) สมควรแก่เวลาลงจากภูทอก บริการอาหารเช้า พื้นเมือง ข้าวเปียก ไข่กระทะ ณ ห้องอาหารของที่พัก ä จากนั้นจัดเก็บสัมภาระออกเดินทางสู่ อ.สังคม เปลี่ยนเป็นพาหนะท้องถิ่น ไต่ระดับความสูงขึ้นสู่ วัดผาตากเสื้อ นำท่านวิวแม่น้ำโขงสองฝั่งไทย-ลาวบน “สะพานกระจก” แห่งแรกในสยาม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ ห้องอาหาร….  อ.ศรีเชียงใหม่

ช่วงบ่าย

หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว เจ้าหน้าที่และไกด์ฝั่งลาว คอยต้อนรับ พร้อมนำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ผ่านกระบวนการผ่านแดน ท่องเที่ยว ประตูชัย สัญลักษณ์แทนการประกาศการเป็นเอกราชจากฝรั่งเศส ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพอาทิตย์อัสดงกลางเมืองหลวงเวียงจันทน์ก่อนนำท่านเข้าที่พัก

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร   หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐาน ของ สปป.ลาว พักห้องละ 2-3 ท่าน อิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข


วันที่ 3 ม.ค. 60 : สปป.ลาว เวียงจันทน์ – หนองคาย – อุดรธานี – กรุงเทพฯ

เวลา 06.30 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เวลา 08.00 น.

ออกเดินทางมุ่งหน้า วัดพระธาตุหลวง ศูนย์กลางของประเทศเป็นสถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไหว้ ศาลหลักเมือง วัดแม่ศรีเมือง ขอพรเสริมสิริมงคล ยลชม หอพระแก้ว อดีตสถานที่ประดิษฐานองค์พระแก้วมรกต สมควรแก่เวลานำท่าน ช้อปปิ้งสินค้า ตลาดดาวเรือง / ตลาดจีน เลือกซื้อสินค้าก้อปปี้ และสินค้าจากกลุ่มประเทศอินโดจีน จากนั้นเดินทาง ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ด่านดิ้วตี้ฟรี ก่อนข้ามสะพานมิตรภาพสู่ฝั่งไทย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ ห้องอาหาร….  อ.เมืองหนองคาย

ช่วงบ่าย

หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน  แหล่งท่องเที่ยวใหม่ จังหวัดอุดรธานี ก่อสร้างด้วยเงินทุนกว่า 15 ล้านบาท โดยพี่น้องชาวจีนที่ดำรงชีวิตอยู่ในจังหวัด เปิดเป็นทางการเมื่อปี 2556 เป็นการเรียนรู่วิถีชีวิตคนจีนพลัดถิ่น สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  จังหวัดอุดรธานี หลังอาหารออก


 วันที่ 4 ม.ค. 60       กรุงเทพฯ

เวลา 04.00 น.

(เวลาโดยประมาณ +- 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่ที่สภาพการจราจรในวันเดินทาง) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ด้วยรอยยิ้มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3   ท่านละ     7,990.- บาท    กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ 2,000.- บาท

เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี      ท่านละ     6,490.- บาท    พักร่วมกับผู้ปกครองไม่มีเตียงเสริม

อัตราค่าบริการนี้รวม                 

– ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน

– ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

– ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น

– มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

– ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด

– ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม  

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยภาพรวม

– ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

– ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

– ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email / Id:Line

– ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ     

กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

***โปรดเตรียม***

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน

ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด

***กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก
หรือ
ขออนุญาตเลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี) , แสงวิชัย(ติ๊) , สุรัก(สี) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903 หรือ Line Official : @roongrojtour