Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

ทัวร์ 5วัน

Sort results by:

BEAUTIFUL IN MELBOURNE 5D3N BY JQ 05 Sep 2017 - 06 Jan 2018

per person33,999฿
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 3 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

SONGKRAN SUPER HOLIDAY 5DAYS 3NIGHTS 11 Apr 2018 - 14 Apr 2018

per person39,900฿
สัมผัสความงามของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 ชมดอกไม้แห่งเทพธิดา ดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ตชื่อดัง “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจุกุ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำแร่อย่างดีบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 3 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

SUPER HOLIDAY TOKYO 5DAYS 3NIGHTS 01 Dec 2017 - 07 Dec 2017

per person29,900฿
ฟูจิชั้น 5 และวัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อตั๋วดิสนีย์แลนด์ ขึ้นกระเช้า คาจิ คาจิ และขาปูยักษ์รับประทานไม่อั้น อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำแร่อย่างดีบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 3 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
per person36,900฿
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 3 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

WONDERFUL DUBAI 03 Aug 2017 - 26 Oct 2017

per person25,900฿
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 3 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
ปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้านกั๋วเป็นเมืองหลวงของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ยผิงและเป่ยจิง เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 3 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
เที่ยวภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 4 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
เซินเจิ้น - กวางเจา – เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน) เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน) – เซินเจิ้น เซินเจิ้น – ฮ่องกง –วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน –อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ฟรี..!!! SIM CARD 1 ชิ้น /1 ห้องพัก
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 4 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
ช้อปปิ้ง ตลาดค้าส่งอี้อู ความยิ่งใหญ่ของตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชม เหิงเตี้ยนสตูดิโอ Hollywood of China เป็นโรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ชม พระราชวังจำลองของกษัตริย์จิ๋นซี ที่ยิ่งใหญ่ ร้าน ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ทำด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ชม หาดไว่ทัน ชมวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพของแม่น้ำหวงผู่ ขึ้นตึก SWFC ชั้น 100 Shanghai World Financial Center เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง ชม พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ เป็นพิพิธัณฑ์ของศิลปะจีนโบราณ ช้อปปิ้งที่ ตลาดเถาเป่า และ ถนนนานกิง ทะเลสาบซีหู ทะเลสาบที่ได้สมญานามว่าไข่มุกแห่งเมืองหางโจว หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร เป็นแหล่งกำเนิดชาหลงจิ่งอันเลื่องชื่อ
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 4 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
'