Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

ทัวร์ 3วัน

Sort results by:

• นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน  • รถนำเที่ยว ใหม่ สะอาด ที่นั่งกว้างขวาง แอร์เย็นสบาย • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว  • พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง  • บริการเลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ • พิเศษ!!!!รับฟรีของสมนาคุณ หมวก พัดและถุงผ้า
  • ทริปเที่ยว 3 วัน 2 คืน
  • รถโค้ชปรับอากาศ
  • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
  • มื้ออาหารตามที่ระบุ
บินตรงเชียงใหม่ !!! ฮ่องกง เซินเจิ้น3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย(พักเซินเจิ้น 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน)
'