Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทรุ่งโรจน์ทัวร์

เกี่ยวกับ บริษัทรุ่งโรจน์ทัวร์ แทรเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด

เป็นเวลากว่า 25 ปีแล้ว ที่ รุ่งโรจน์ทัวร์ ได้ก่อตั้งขึ้นมา โดยในเริ่มแรกนั้น เราได้ใช้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดทัวร์รุ่งโรจน์ ซึ่งได้รับความไว้วางใจอย่างดีจากลูกค้าเรื่อยมา ทั้งการบุกเบิกสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมทั้งการบริการที่ประทับใจและเป็นกันเอง ทำให้ รุ่งโรจน์ทัวร์ ได้รับการกล่าวขวัญกันอย่างแพร่หลาย จนมาในปี พ.ศ. 2538 เราจึงได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในนาม บริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ แทรเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด Roongroj Tour Travel Center Co., Ltd. ขึ้น ด้วนทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท รวมทั้งยังได้ขยายบริษัท เพื่อดูแลในส่วนรถโดยสารภายใต้ชื่อ บริษัท รุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต (1994) จำกัด อีกด้วย
imageframe-image
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ แทรเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด
วันที่ก่อตั้ง 24 เมษายน 2538
ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท
สถานที่ก่อตั้ง 208/2-5 ซ.สาเก ถ.ตะนาว แขวงพระนคร เขตบวรนิเวศ กทม.10200
กรรมการผู้จัดการ นาย ชูชาติ ทองคำ
รองกรรมการผู้จัดการ นาย ชัยริทธิ์ ทองคำ
ลักษณะกิจการ
  • ประกอบกิจการนำเที่ยว แบบนำเที่ยวภายในประเทศ (Domestic)
  • นำเที่ยวต่างประเทศ (Outbound)
  • การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมา (Incentive)
  • แพ็คเกจทัวร์ (Package Tour)
  • รับจองห้องพัก และแนะนำการเดินทางในสถานที่ต่างๆ
'
%d bloggers like this: