Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

Search Results for: เกาหลี

Sort results by:

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SHOCK PRICE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย
  • ทริปเที่ยว 4 วัน 3 คืน
  • รถโค้ชปรับอากาศ
  • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
  • มื้ออาหารตามที่ระบุ
ต้อนรับหน้าร้อน.. One Mount Snow Park ..ทุกพื้นที่ไปเต็มไปด้วยหิมะ ลานน้ำแข็ง และ ความเย็นแบบติดลบ ขึ้นตึก G-Tower พร้อมชมวิวบรรยากาศรอบๆเมืองซองโด ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆ กับ Teddy Bear Museum ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ที่ ตลาดเมียงดง,ถนนฮงอิก พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ โซลทาวเวอร์ ชมวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา
  • ทริปเที่ยว 5 วัน 3 คืน
  • รถโค้ชปรับอากาศ
  • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
  • มื้ออาหารตามที่ระบุ
'