Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

Search Results for: ประเทศญี่ปุ่น

Sort results by:

per person69,900฿
 • ทริปเที่ยว 7 วัน 4 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
per person50,900฿
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 3 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า-เกียวโต-นั่งชินคันเซน-ฟูจิ-โตเกียว-ขาปูยักษ์
 • ทริปเที่ยว 6 วัน 4 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
อีสาน..แซ่บนัว..ทัวร์เจาะลึกเชียงคาน ชัยภูมิ ภูหลวง รถบัส 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว เชียงคาน ริเวอร์ เมาเท่น หนองคาย สะพานกระจก สังคม เชียงคาน เยือนเพื่อนบ้านชมวิถีแห่ง AEC เมืองสานะคาม สปป.ลาว พิชิตยอดภูหลวง ชมอาทิตย์ขึ้น ชมทะเลหมอกภูทอก เชียงคาน ตามหาปลาใส่หน้ากาก วัดเนรมิตรวิปัสนา เลาะเลียบเทียบชมบ้านเก่าถนนชายโขงเชียงคาน ชมสถาปัตยกรรม วัดเมืองสานะคาม แลนด์มาร์คแห่งใหม่ “สะพานกระจกแห่งแรกของไทย” ทุ่งกังหันลม ห้วยบง วัดพระธาตุศรีสองรัก
 • ทริปเที่ยว 3 วัน 2 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
อีสาน..แซ่บนัว..ทัวร์เชียงคาน ชัยภูมิ ภูเรือ เพชรบูรณ์ รถบัส 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว เชียงคาน ริเวอร์ เมาเท่น เชียงคาน เยือนเพื่อนบ้านชมวิถีแห่ง AEC เมืองสานะคาม สปป.ลาว ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองไทย สักการะ พระธาตุสัจจะ อ.ท่าลี่ พิชิตยอดภูเรือชมอาทิตย์ขึ้น พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตรวิปัสนา เลาะเลียบเทียบชมบ้านเก่าถนนชายโขงเชียงคาน ชมสถาปัตฯ วัดฝั่งเมืองสานะคาม
 • ทริปเที่ยว 3 วัน 2 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
'