Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

Search Tour Results for:

Sort results by:

12 เมืองต้องห้าม... “พลาด”ลำปาง เจาะลึก กรุงเทพฯ-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-อุทัยธานี-นครสววรค์-กำแพงเพชร-ตาก จุดหมาย ณ. ลำปาง
 • ทริปเที่ยว 4 วัน 3 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
per person69,900฿
 • ทริปเที่ยว 7 วัน 4 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

BEAUTIFUL IN MELBOURNE 5D3N BY JQ 05 Sep 2017 - 06 Jan 2018

per person33,999฿
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 3 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
per person66,900฿
 • ทริปเที่ยว 6 วัน 4 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
per person50,900฿
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 3 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

Fantastic Croatia 8 วัน 5 คืน 13 Sep 2017 - 02 Dec 2017

per person49,900฿
 • ทริปเที่ยว 8 วัน 5 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

Singapore Super Save 20 Aug 2016 - 26 Aug 2017

per person14,900฿
ชมโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนส์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่าสัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY” ( รวมค่าขึ้น super tree )สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)ล่องเรือบั้มโบ๊ท (รวมค่าล่องเรือ) ชมแม่น้ำสิงคโปร์ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ชมวิถีชีวิตของชาวจีนย่านไชน่าทาวน์ พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิมช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ“ข้าวมันไก่”รสชาดต้นตำรับสิงคโปร์พักดี โรงแรมระดับ 3 ดาว FREE WIFI
 • ทริปเที่ยว 3 วัน 2 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • ตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

SONGKRAN SUPER HOLIDAY 5DAYS 3NIGHTS 11 Apr 2018 - 14 Apr 2018

per person39,900฿
สัมผัสความงามของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 ชมดอกไม้แห่งเทพธิดา ดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ตชื่อดัง “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจุกุ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำแร่อย่างดีบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 3 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

SUPER HOLIDAY TOKYO 5DAYS 3NIGHTS 01 Dec 2017 - 07 Dec 2017

per person29,900฿
ฟูจิชั้น 5 และวัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อตั๋วดิสนีย์แลนด์ ขึ้นกระเช้า คาจิ คาจิ และขาปูยักษ์รับประทานไม่อั้น อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำแร่อย่างดีบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 3 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
per person36,900฿
 • ทริปเที่ยว 5 วัน 3 คืน
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
 • มื้ออาหารตามที่ระบุ
load more listing
'